Prezentujemy JRC na naszych stronach

Profesor Krzysztof Maruszewski, który w latach 2006-2007 był dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, a później rozpoczął pracę w strukturach naukowych Joint Research Center (JRC) poprosił nas o bliższe zaprezentowanie tej organizacji i jej instytutów, czyniąc nas nieomal honorowymi ambasadorami.

Prezentujemy dziś pierwsze, bardzo ogólne, informacje na temat JRC oraz IHCP (Institute for Health and Consumer Protection czyli Instytutu ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów).

Odsyłacze do tych informacji zagościły w menu naszych stron.

Poczta (katedralna) i nowe strony WWW

W środę, 2 kwietnia, odbędzie się seminarium poświęcone w całości sprawom „informatycznym”. Prelegentem będzie Wojciech Myszka. Opowie o:

  • „nowej poczcie” (mamy nadzieję, że wszystko tym razę będzie działało),
  • koncepcji stron WWW katedry,
  • być może uda się zaprezentować „szkic” nowych stron katedry.

Przy okazji będzie można podyskutować o angielskiej nazwie katedry (jeżeli wzbudzi to wątpliwości), „widzialnosci” w Internecie, pracy grupowej, cytowaniach i innych sprawach (jeżeli tylko będą one w zakresie możliwości prelegenta).