Seminarium 4 czerwca

Na najbliższym seminarium mgr inż. Agata Czernuszewicz przedstawi wyniki badań przeprowadzonych podczas pobytu w School of Management and Engineering Vaud (HEIG-VD), które jest częścią University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO).

Badania dotyczyły zastosowania wielowarstwowych układów materiałów magnetokalorycznych w lodówkach przyszłości.

School of Management and Engineering Vaud (HEIG-VD)

Rankingi 2014 | Rankingi uczelni akademickich

Na podium bez zmian – najlepsze polskie uczelnie to Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Również z całą polską nauką nie jest tak źle, jak głosi powszechna opinia.

Zaczerpnięte ze stron Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kolejny ranking. Tym razem „zielonogórski”. To już druga jego edycja.
Podobnie jak poprzednio oparty jest na wskaźnikach bibliometrycznych. Użyto indeksu Hirscha, co chyba nie jest słuszne — on nadaje się lepiej do oceny pojedynczych naukowców. Istnieją wersje zmodyfikowane indeksu nieuwzględniające  wielkość jednostki organizacyjnej.
Wśród uczelni technicznych Politechnika nie wypada źle. Jak dodać do tego i inne uczelnie: uniwersytety i uniwersytety medyczne — jest gorzej. Zwraca uwagę przepaść dzieląca Politechnikę Warszawską od innych i Uniwersytety Warszawski oraz Jagieloński od innych uniwersytetów.
Ładne, interaktywne zestawienie na stronach Polityki. Tamże małe podsumowanie
Ranking uczelni technicznych na podstawie indeksu Hirscha.

Zakład przerobu studentów

Bardzo interesujący teks z Wyborczej. Czym jest, czym ma być, czym powinien być uniwersytet? Czym się różni od szkoły zawodowej i od korporacji? Cały tekst tu: Zakład przerobu studentów, gdyby okazało się, że wymaga zapłacenia.

Zakład przerobu studentów

Piotr Sztompka*

23.05.2014

Uniwersytet to co innego niż szkoła wyższa. Zapomniano o tym i świątynie wiedzy zmieniają się w korporacyjne biurowce

Dyskusja o stanie polskiego szkolnictwa wyższego toczy się tak, jakby wszystkie szkoły wyższe były do siebie podobne i miały takie same zadania. Zapomina się o szczególnych problemach i szczególnej misji pewnej wyjątkowej kategorii placówek – tych z pierwszej ligi, które różnią się znacząco od licznych szkół wyższych o profilu zawodowym. Zwie się je uniwersytetami.

za pomocą Zakład przerobu studentów.

Data looks better naked | Darkhorse Analytics Blog

Bardzo interesujące uwagi zaczerpnięte ponownie z blogu DarkHorse Analytics na temat prezentowania wykresów. Warto wziąć pod uwagę!

To illustrate how less ink is more effective, attractive and impactive we put together this animated gif. In it we start with a chart, similar to what we’ve seen in many presentations, and vastly improve it with progressive deletions and no additions.

 

Curated from darkhorseanalytics.com

 

Minister Nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Omawiając poszczególne bariery w pozyskiwaniu unijnych grantów, prof. Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła szereg planowanych bądź już realizowanych działań resortu mających na celu zwiększenie obecności Polaków w Horyzoncie 2020.

 

Curated from www./a>.gov.pl

Właściwie bez komentarza. Możliwości Ministerstwa nie są specjalnie wielkie: zły wniosek wychodzący z uczelni i tak nie ma szans. A co zrobić żeby wnioski były dobre…?

Jak można liczbowo ocenić potencjał polskiej nauki? » Kongres Kultury Akademickiej

Bardzo dobry opis sytuacji Nauki Polskiej (na tle Europy i świata. Generalnie mało u nas naukowców. Pełen tekst dostępy jak plik PDF.

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Praktycznie nie można, ale należy się starać. jest pojęciem tak ogólnym, że wszelkie próby uśredniania sytuacji dotyczącej poszczególnych dziedzin, dyscyplin i specjalności pokazują niewiele mówiący obraz. Z drugiej strony, zbyt szczegółowe analizy są żmudne, ale i tak nie odpowiedzą na pytanie w skali makro.

Co możemy mierzyć liczbowo w sferze nauki? Lista danych jest stosunkowo krótka: instytucje, infrastrukturę, pieniądze, ludzi i ich relacje, granty, publikacje, patenty oraz w pewnych dziedzinach tzw. wdrożenia. To są elementy mierzalne, natomiast ocena potencjału poprzez jakość dokonań jest o wiele trudniejsza.

 

Curated from kongresakademicki.pl

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej zawiadamia, że:

21 maja (środa) o godzinie 13:15 we Wrocławiu, przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316 budynku B1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Romana Frątczaka, na temat: „Modelowanie degradacji wszczepu ortopedycznego na przykładzie elementu stabilizatora szyjnego”

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Uniwersytet Zielonogórski
  2. prof. dr hab. inż. Ewald Macha, Politechnika Opolska.

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1) przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 27A oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (pok. 3.5.1, B4) ul. Łukasiewicza 5.

Roman Frątczak — obrona
Roman Frątczak — obrona