Zarządzenie w sprawie zasad udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej w projektach i zleceniach zewnętrznych

Opublikowane zostało Zarządzenie Wewnętrzne 36/2014 w  sprawie zasad udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej w projektach i zleceniach zewnętrznych. Reguluje ono zasady udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej  w projektach, grantach oraz zleceniach zewnętrznych.  W szczególności mówi ono, że udział w realizacji projektów/grantów i zleceń zewnętrznych nie może pozostawać w konflikcie z interesami Uczelni.