Poznajemy sofizmaty: fałszywa alternatywa | Mity nauki

Trochę metodologii:

Ten rodzaj logicznego błędu, lub sofizmatu, nazywany jest fałszywą alternatywą, fałszywą dychotomią, lub pozornym dylematem.

Pod tą nazwą kryje się wynik myślenia w tzw. kategoriach czarno-białych, czyli niedostrzeganie bogatszej listy możliwości, a jedynie dwóch z nich. Wtedy, gdy jedna z nich jest nieprawdziwa, druga automatycznie, w oczach osoby popełniającej ten błąd, staje się prawdziwa.

za pomocą Poznajemy sofizmaty: fałszywa alternatywa | Mity nauki.

(Ilustracja „Belief Venn diagram” by User:Dando Dangerslice, User:StanneredImage:Belief venn diagram.png. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.)