Refrigerator magnets | MIT News Office

The magnets cluttering the face of your refrigerator may one day be used as cooling agents, according to a new theory formulated by MIT researchers.

The theory describes the motion of magnons — quasi-particles in magnets that are collective rotations of magnetic moments, or “spins.” In addition to the magnetic moments, magnons also conduct heat; from their equations, the MIT researchers found that when exposed to a magnetic field gradient, magnons may be driven to move from one end of a magnet to another, carrying heat with them and producing a cooling effect.

za pomocą Refrigerator magnets | MIT News Office.

Jakie są korzyści z badań podstawowych

Dziś, gdy zastanawiamy się co powinno się zmienić w następstwie wprowadzonych ostatnio zmian organizacyjnych na Wydziale i Politechnice Wrocławskiej (mam na myśli gremialne powoływanie katedr i likwidację instytutów), teksty takie jak ten są bardzo ważne.

Jego Autor, C. H. Llewellyn Smith, był w latach 1994-1998 dyrektorem generalnym CERN i ma przemyślenia, które — mimo upływu — czasu ciągle są aktualne.

Ponad 200 lat temu, na początku roku 1782, niemiecki fizyk i filozof Christof Lichtenberg napisał w swoim pamiętniku:

” Wynalezienie niezawodnego środka na ból zęba, który szybko by go oddalił, mogłoby być bardziej wartościowe niż odkrycie nowej planety…, ale nie wiem, jak inaczej rozpocząć pamiętnik w roku, w którym nie było ważniejszej informacji od doniesień o nowej planecie”.

Lichtenberg odnosił się do planety Uran odkrytej w 1781 roku. W istocie jego wątpliwość dotyczy względnego znaczenia poszukiwania technicznych rozwiązań skomplikowanych problemów oraz odkrywania nowych fundamentów wiedzy. Dzisiaj to pytanie jest nawet bardziej aktualne niż bylo 200 lat temu.

W tym artykule postaram się uzasadnić, że poszukiwanie wiedzy podstawowej, wynikające z ludzkiej ciekawości, jest tak samo użyteczne jak szukanie rozwiązań określonych problemów [*]. Powód, dla którego teraz mamy tak przydatne komputery, a nie mieliśmy ich 100 lat temu, nie wynika z tego, że w międzyczasie odkryliśmy potrzebę posiadania komputerów. Stało się to możliwe wraz z odkryciami w fizyce, które zapoczątkowały nowoczesną elektronikę, z rozwojem logiki matematycznej oraz z potrzebami fizyków jądrowych, którzy w latach 30-tych poszukiwali metod zliczania cząstek w detektorach.

za pomocą Jakie sa korzysci z badan podstawowych? – Wprowadzenie.

Oryginał artykułu ciągle znaleźć można na stronach CERN. Powyżej, odwołuję się, do polskiego tłumaczenia.

[bibshow file=http://kmim.wm.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/kasprzak_ksiazki.bib] Warto też zapoznać się z książkami (pierwsza powstawała, podobnie jak referat Smitha, pod koniec lat dziewięćdziesiątych) napisanymi przez profesorów Kasprzaka i Pelca [bibcite key=Kasprzak1999c,Kasprzak2003a,Kasprzak2008,Kasprzak2012a].

Mówią one i o prognozach i o wpływie inwestycji w badania na rozwój firmy i o wielu innych rzeczach.

Uwaga na fałszywe maile!

W związku z nasiloną liczbą wiadomości e-mail, których celem jest WYŁUDZENIE danych do kont bankowych, podpisanie fałszywych faktur oraz podobnej działalności zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności i rozwagi.

Szczególnie niebezpieczne są zamieszczane w treści mail’i linki do fałszywych stron bankowych (phishing), w szczególności do usługi iPKO banku PKO BP. Wiadomości tego typu, o ile nie są wynikiem Państwa zamierzone działalności, należy kasować.

Przypominamy również, że nie zwracamy się do państwa z prośba o podanie danych (login, hasło) konta pocztowego, ani żadnego innego.

Zapewniamy również, że na bieżąco monitorujemy przychodzące mail’e i blokujemy wiadomości uznane za niebezpieczne, jednakże zawsze część wiadomości może prześliznąć się przez systemy zabezpieczające pocztę.

Z poważaniem zespół administratorów usług sieciowych:
Marcin Gębarowski
Maria Kupczyk
Dorota Sadowska
Ireneusz Tarnowski
Dział Usług Sieciowych

A może tak…?

Z czym kojarzą się Państwu tytuły: Norka zagłady? Ryjówka przeznaczenia? Nauczę cię pływać młoda wyderko? Żubr Pompik. Zapach wiosny i inne historie? Brzmią trochę dziwnie, prawda?

Żeby było śmieszniej znaleźć je można na stronach Instytutu Biologii Ssaków PAN. A żeby było jeszcze śmieszniej są to komiksy… Ich autorem jest dr Tomasz Samojlik z IBS PAN, który oprócz badań naukowych zajmuje się również pisaniem przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przyrodniczych komiksów.

Autor przygotował też kolejne dwa komiksy będące ilustracją prawdziwych prac naukowych. Idea jest taka, żeby w możliwie prosty sposób przekazać jak najwięcej naukowych faktów. Trochę na ten temat w artykule w Gazecie Wyborczej: Komiks pomoże w popularyzacji badań naukowych.

W każdym razie „Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland” brzmi już dobrze…

odkryciaIBSPANwkomiksie01.resized

Ma to sens…

…choć nie do końca byłem pewny.

Przeprowadziłem pewien eksperyment. Otóż 14 maja odbyło się seminarium, na którym Panie Magdalena Bajgrowicz i Barbara Kmiecik złożyły sprawozdanie ze swojego pobytu na konferencji 2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering.

Na seminarium zaprezentowały też swoje współautorskie pracy. Po zakończonym seminarium poprosiłem je o nieco dokładniejsze informacje. W jednym przypadku dostałem tylko abstrakt, w drugim tekst referatu wysłany na konferencję.

Na stronie umieściłem informacje o tych pracach wraz z informacjami (metadanymi) zrozumiałymi dla wyszukiwarki Google Scholar. Ponieważ nasze strony są przeszukiwane przez Google, ciekaw byłem kiedy odsyłacz do referatu pojawi się na scholarze. I pojawił się odsyłając do pełnego tekstu na naszych stronach.

Każdy może wnioski wyciągnąć sam.

Zmiany organizacyjne

Ukazało się zarządzenie wewnętrzne 62/2014 z 30 czerwca 2014, które przekształca instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1) w wydziałową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/K10).

Dodatkowo, zarządzenie „znosi Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (W10/I19)”. Zgodnie z zarządzeniem dotychczasowi Pracownicy katedry instytutowej stają się pracownikami katedry wydziałowej.