Notatka z Seminarium 21 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 21.10.2015r. odbyła się prezentacja Mgr inż. Agaty Czernuszewicz pod tytułem: „Efekt magneto- i elastokaloryczny — właściwości, badania i zastosowania. Podsumowanie realizacji pracy doktorskiej”.

Zakres prezentacji obejmował:
1) Cel pracy doktorskiej
2) Przegląd wykonanych prac dotyczący:
a) Efektu magnetokalorycznego (MCE)
– Pomiary bezpośrednie MCE
– Magnetokaloryczne pompy ciepła
b) Efektów mechaniczno-kalorycznych
– Analiza wpływu pola mechanicznego na charakterystyki MCE
3) Podsumowanie:
– Demonstrator lodówki magnetokalorycznej został zbudowany
i pracuje w sposób powtarzalny, co umożliwiło zrozumienie zasady działania magnetycznej pompy ciepła. Doświadczenia zebrane na tym etapie pozwalają na budowę magnetoelastokalorycznego urządzenia.
-Wykazano wpływ pola magnetycznego i mechanicznego na charakterystyki termiczne wybranego materiału.
-Ze względu na skomplikowane właściwości mechaniczno-magnetyczne materiału występują liczne problemy podczas jego badań i aplikacji.