Notatka z Seminarium 28 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 28.10.2015r. odbyła się prezentacja Dr inż. Michała Barcikowskiego
pod tytułem: „Projekt HYPACTOR i moja inna działalność badawcza”.

Zakres prezentacji obejmował:
– przybliżenie celu i wyzwań w ramach realizacji projektu HYPACTOR (m.in. wykazanie i maksymalizacja bezpieczeństwa wodoru, która ułatwi jego społeczną akceptację, a co za tym idzie powszechne użycie jako nośnika energii, wniosków z dotychczasowego użytkowania zbiorników (głównie metalowych), które wskazują że jednym z głównych wyzwań jest odporność na udar),
-przybliżenie zagadnienia dot.  uszkodzeń udarowych kompozytowych zbiorników ciśnieniowych,
– zakres prac obejmujący:
a) charakteryzację uszkodzeń powstałych wskutek udarów o różnych parametrach (energia, prędkość, kształt impaktora, miejsce uderzenia) -WP2
b) doraźną i zmęczeniową  wytrzymałość poudarowa (resztkowa) zbiornika –WP3
c) modelowanie wytrzymałości poudarowej –WP3
d) charakteryzację metod NDT do analizy uszkodzeń w zbiornikach (w czasie eksploatacji) –WP4
e) wypracowanie rekomendacji normatywnych –WP5
– zadania realizowane na PWr:
1) Charakteryzacja uszkodzeń:
–tomografia komputerowa
–mikroskopia
2) Badania zbiorników (na rozrywanie, zmęczeniowe i długotrwałe,
z emisją akustyczną)
3) Kierowanie pakietem WP3
3) Doraźna i zmęczeniowa wytrzymałość poudarowa (resztkowa) zbiornika (modelowanie wytrzymałości poudarowej)
– prezentacja Zespołu z PWr oraz pierwszych wyników badań udarowych
przedstawienie zakresu badań własnych:
1) uszkodzenia udarowe w kompozytowych strukturach nawijanych, 2) tematy realizowane w ramach prac dyplomowych:
– projekt i wykonanie kompozytowej formy do wytwarzania metodą RTM kompozytów polimerowych do celów badawczych
– badania wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe nawijanych kompozytów polimerowych
– ocena komparatywna wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe płaskich laminatów epoksydowo-szklanych badanych różnymi metodami
3) Współpraca z dr Pauliną Mayer z K12 –dwa tematy:
a) Badania właściwości mechanicznych wielowarstwowych kompozytów polimerowych otrzymanych metodą infuzji
b) Badania właściwości mechanicznych wielowarstwowych kompozytów polimerowych otrzymanych metodą laminowania ręcznego.
4) Współpraca z mgr inż. Anną Szczurek w zakresie pokryć proadhezyjnych na włókna
interesujące tematy badawcze do realizacji:
a) Wpływ modyfikacji pękania żywicy na osiągi zbiorników:
– tolerancję udaru
– wytrzymałość zmęczeniową
b) ceramiczno-kompozytowe osłony balistyczne oryginalnego pomysłu -warstwa ceramiczna w postaci żywicy wysokonapełnionejcząstkami twardej ceramiki (korund, karborund)

Prezentacja