WPPT ma 50 lat

Pod koniec czerwca WPPT świętował 50. rocznicę powstania. Uczestnicy obchodów wzięli udział w okolicznościowym biegu oraz spotkali się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału.

W sobotę o godz. 11 w auli gmachu głównego odbyła się najważniejsza część jubileuszu — uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Udział w nim wzięli wszyscy zaproszeni goście: absolwenci WPPT, SPPT, byli i obecni pracownicy oraz sympatycy wydziału i przedstawiciele współpracujących z WPPT instytucji.

Patronat na wydarzeniem objęli prof. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, dr Kornel Morawiecki, Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji, prof. Wacław Kasprzak, były Rektor PWr oraz prof. Janusz Zaleski i Marek Aleksander Skorupa, byli dolnośląscy wojewodowie.

Więcej informacji na temat obchodów na stronie.

Ważnym fragmentem uroczystości było wręczenie profesorowi Wacławowi Kasprzakowi Medalu Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Prof. Wacław Kasprzak pełnił funkcję dyrektora PWr ds. współpracy z przemysłem w latach 1964-1969, prorektora PWr do spraw nauki w latach 1969-1981 i rektora PWr w latach 1982-1984.

Na przełomie lat 1950- i 1960-tych kierownictwo PWr w skład, którego wchodził prof. Wacław Kasprzak uznało za kluczowe i najpilniejsze dla dalszego rozwoju PWr rozwiązanie sprawy kształcenia kandydatów na młodych naukowców.

Prof. Kasprzak był jednym z inicjatorów i animatorów powołania na Wydziale Budownictwa PWr w 1962 r. Studium Techniki Teoretycznej.

Zakładano, że Studium to zapewni gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki i fizyki i innych przedmiotów podstawowych dla tego Wydziału.

W 1964 r. decyzją Rektora Zygmunta Szparkowskiego zorganizowano elitarne Studium Podstawowych Problemów Techniki (SPPT) dla utalentowanej młodzieży, rekrutowanej po bardzo dobrze zdanym egzaminie wstępnym na 4 wydziały: Budownictwa, Mechaniczny, Elektroniki i Górnictwa.

Program studiów na pierwszych latach SPPT obejmował między innymi dwa semestry algebry, cztery semestry analizy matematycznej, trzy semestry równań różniczkowych, semestr rachunku prawdopodobieństwa oraz cztery semestry różnych działów i form fizyki.

Studenci SPPT pozostawali formalnie na wydziale, z którego byli rekrutowani, wracali nań dopiero po trzecim roku studiów, by uzyskać dyplom zgodny z ich wyborem zawodowym.

Prof. Kasprzak był bardzo zaangażowany w tworzenie i rozwijanie SPPT.

Liczba studentów kształconych w ramach SPPT po kilku latach była już tak duża, że postanowiono Studium przekształcić w Wydział z odrębną rekrutacją, a z programami już sprawdzonymi w ramach SPPT.

Korzystając zatem z doświadczeń uzyskanych podczas realizacji studiów na SPPT, w 1968 r. powołano jako pierwszy w Polsce Wydział PPT.

Prof. Kasprzak przez kilka lat uczestniczył w pracach Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Zasługi prof. Kasprzaka w powołaniu i rozwoju WPPT są powodem nadania mu Medalu Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości