Seminarium 20 listopada 2019

Należy spodziewać się poruszenia kilku tematów związanych ze zbliżającą się ewaluacją uczelni i dyscyplin.

Oprócz tego Pan mgr inż. Dariusz Pyka przedstawi stan zaawansowania swojej pracy referując temat:

Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych podanych obciążeniom udarowym

Zapraszamy