Archipelag sztucznej inteligencji

Najbliższe, ostatnie w tym roku (kalendarzowym), seminarium, odbędzie się nietypowo, we wtorek1 22 grudnia o godzinie 11:15.

Gościem seminarium będzie prof. Ryszard TadeusiewiczAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. Tadeusiewicz na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej
Prof. Tadeusiewicz na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Właściwie nie trzeba Pana Profesora specjalnie przedstawiać, ale warto wspomnieć, że od roku 2002 jest Doktorem Honorowym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998–2005 był Rektorem AGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na: http://tadeusiewicz.pl/

Specjalizuje się w Biocybernetyce i Inżynierii Biomedycznej oraz Automatyce i Robotyce i Informatyce.

Prof. Tadeusiewicz jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem korespondentem PAU oraz członkiem wielu akademii i stowarzyszeń naukowych z całego świata.

Tematem wystąpienia profesora Ryszarda Tadeusiewicza będzie

Archipelag sztucznej inteligencji

Poniżej streszczenie:

Jak wiadomo, sztuczna inteligencja to dziedzina wiedzy informatycznej, pozwalająca budować programy komputerowe wykonujące takie działania, które — gdy są wykonywane przez człowieka — są oceniane jako działania inteligentne. Spektrum tych działań jest bardzo szerokie, od rozwiązywania różnych łamigłówek, poprzez konfrontację z ludźmi w obszarze strategicznych gier (warcaby, szachy, go), do wspomagania procesów podejmowania decyzji (w biznesie, w medycynie, w badaniach naukowych itp.), inteligentnego wyszukiwania informacji i wielu innych zadań.

Opisując całościowo sztuczną inteligencję często posługujmy się metaforą archipelagu. Taka forma prezentacji wielu metod i technik sztucznej inteligencji jest przyjęta w licznych publikacjach, których lista będzie podana w pełnym tekście referatu w formie wykazu literatury. Uzasadnieniem dla stosowania tej wyspiarskiej metafory jest struktura sztucznej inteligencji, która składa się z szeregu oddzielnych metod, opracowanych do rozwiązywania różnych problemów, przy czym nie ma bezpośredniej drogi od jednej metody do innej — są oddzielone od siebie jak wyspy na morzu. Odróżnia to sztuczną inteligencję od wielu innych dziedzin nauki, które są zwykle wewnętrznie zintegrowane wspólną metodyką (na przykład mechanika czy elektrotechnika). Nawet w obszarze informatyki, w której zanurzona jest problematyka sztucznej inteligencji, są obszary bardziej spójne — na przykład algorytmika, bazy danych czy sieci komputerowe. A sztuczna inteligencja spójna nie jest i mimo prawie 50 lat rozwoju nic nie wskazuje na to, by w niedługim miało czasie dojść do jej scalenia.

W referacie omówione będą niektóre „wyspy” archipelagu sztucznej inteligencji. To będzie główna treść referatu. Opis tych „wysp”, a także charakterystyka aktualnych zastosowań sztucznej inteligencji, pozwoli między innymi odpowiedzieć na często formułowane pytanie, czy rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do tego, że maszyny będą mogły służyć nam jeszcze skuteczniej i sprawniej niż dotychczas — czy też stanie się źródłem zagrożeń.

Serdecznie zapraszamy!

Na kanale YT Strefa Inżynierii Biomedycznej prowadzonym przez Katedrę Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH pojawił się zapis wideo ze spotkania.


1 Według kalendarza akademickiego wypada wtedy środa.