Biogospodarka: co nowego w biogospodarce, a co nie?

Na najbliższym seminarium prelegentem będzie dr Patrick Dieckhoff z Towarzystwa Fraunhofera. Tematem spotkania będzie:

Case Study; Bioeconomy: What’s new in bioeconomy and what’s not? Strategic drivers and research policies around the world. Application examples from biomaterials to biological data.

(Studium przypadku; Biogospodarka: co nowego w biogospodarce, a co nie? Strategiczne czynniki napędzające i polityki badawcze na całym świecie. Przykłady zastosowań od biomateriałów po dane biologiczne)

 

Dr Patrick DieckhoffDr Patrick Dieckhoff jest Sekretarzem Generalnym ds. Polityki Naukowej w Towarzystwie Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych. Na tym stanowisku koordynuje działalność polityczną Prezesa Towarzystwa prof. Dr. Reimunda Neugebauera.

Jako chemik i mikrobiolog z tytułem doktora jest szczególnie zainteresowany aspektami badań i innowacji, zrównoważonym rozwojem oraz kwestiami społecznymi. Po tym jak kierował biurem Niemieckiej Rady ds. Biogospodarki, Patrick Dieckhoff zawsze był zainteresowany tym, w jaki sposób można wykorzystać potencjał naturalnych zasobów odnawialnych i wiedzę o przyrodzie oraz jak można tworzyć nowe zrównoważone materiały, procesy i produkty.

Dla Patricka Dieckhoffa, byłego dziennikarza, szczególnie ważne są komunikacja oraz stosowanie wyników badań i współpraca międzynarodowa.

Od dziesięcioleci istnieją bliskie więzi między Politechniką Wrocławską a Towarzystwem Fraunhofera. Patrick Dieckhoff nie może się doczekać dalszej intensyfikacji tych relacji.

Seminarium 13 stycznia 2021

Seminarium 13 stycznia miało bardzo specjalny charakter. Nastąpiło na nim symboliczne przekazanie kierowania Katedrą profesorowi Mirosławowi Bocianowi. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w większym gronie (zachowując obostrzenia sanitarne) obejmującym oprócz Pani Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Celiny Pezowicz i grupy pracowników samodzielnych również szereg osób normalnie wypełniających obowiązki służbowe na miejscu.

Przy okazji mogliśmy wysłuchać podsumowania różnych aktywności prof. Jerzego Kalety przedstawionych przez

 • JM profesora Arkadiusza Wójsa,
 • profesora Wacława Kasprzaka,
 • i autorskiego opisu przedstawionego przez profesora Kaletę.

Odczytano adres przesłany przez docenta Grzegorza Pękalskiego (wieloletniego pracownika Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej i jego dyrektora w latach 2007–2012) .

Profesor Bocian przedstawił wyzwania przed którymi stoimy na początku roku 2021.

Seminarium odbyło się w trybie hybrydowym:

 • na sali było 20 osób (w tym nasz emerytowany kolega Wiesław Ćmikiewicz i współpracownik naukowy prof. Jerzego Kalety dr Rafał Błotny);
 • on line gościliśmy między innymi związanych z naszym zespołem Jowitę Olszewską i Karola Baranowskiego; obecni byli nasi doktoranci pracujący poza Politechniką Wrocławską:
  • Anna Donesz,
  • Agata Czernuszewicz (obecnie w USA).

  Na koniec zabrał głos profesor Krzysztof Maruszewski (obecnie w strukturach Joint Research Center), były członek naszego Zespołu i dyrektor Instytutu w latach 2006–2007.

  W sumie on-line obecne były 44 osoby.

Oprócz kwiatów profesor Kaleta otrzymał drobne upominki (książki i pamiątkowy zegar), a profesor Bocian oficjalne, firmowe wizytówki uwzględniające jego nową funkcję Kierownika Katedry.

Zdjęcie tytułowe przedstawia pamiątkowy zegar. Poniżej galeria zdjęć.