Historia

Instytut powstał w lipcu 1963 roku; w jego skład wchodziły katedry Wydziału Mechanicznego, a mianowicie Katedra Mechaniki Technicznej i Katedra Metaloznawstwa. Przybrał wtedy nazwę Instytut Materiałoznawstwa. Jego organizatorem i pierwszym Dyrektorem został prof. dr inż. Marek Zakrzewski, przewodniczącym Rady Naukowej natomiast prof. dr inż. Jerzy Zawadzki. Nazwiska wszystkich dyrektorów Instytutu oraz ich zastępców ujmuje tabela.

Dyrektor i Jego zastępcy w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w latach 1963–2014
Okres Dyrektor Zastępcy
1963-1972 prof.dr inż. Marek Zakrzewski prof. dr inż. Jerzy Zawadzki
doc. dr inż. Rudolf Haimann
doc. dr hab.inż. Zdzisław Gabryszewski (1970)
mgr Agnieszka Walkowiak
Irena Koch
1972-1981 doc. dr hab. inż. Zdzisław Gabryszewski prof. dr inż. Jerzy Zawadzki (1972-1973)
doc. dr hab. inż. Marian Nowak (1972-1975-1978)
doc. dr inż. Lesław Gołaski (1972-1975)
dr inż. Andrzej Kania (1978-1981)
doc. dr inż. Rudolf Haimann
Irena Koch
mgr Jan Bondaruk
1981-1984 prof. dr inż. Marek Zakrzewski dr inż. Andrzej Kania
dr inż. Jerzy Baranek
mgr Jan Bondaruk
1984-1987 prof. dr hab. inż. Zdzisław Gabryszewski prof. dr hab. inż. Marian Nowak
doc. dr inż. Rudolf Haimann
mgr Jan Bondaruk
1987- 1990 doc. dr inż. Rudolf Haimann prof. dr hab. inż. Marian Nowak
doc. dr inż. Barbara Gabryszewska
mgr Grażyna Kończal
1990-1991 prof. dr hab.inż. Ryszard Żuchowski dr inż. Kazimierz Tokarz
dr inż. Adam Krajczyk
mgr Grażyna Kończal
1991-1993 dr hab.inż. Dionizy Dudek, prof. ndzw. PWr. dr inż. Kazimierz Tokarz
dr inż. Adam Krajczyk
mgr Grażyna Kończal
1993-1999 dr inż. Mieczysław Szata dr inż. Kazimierz Tokarz (1993-1996)
dr inż. Jerzy Kaleta (1996-1999)
dr inż. Lidia Pękalska
mgr Grażyna Kończal
1999-2005 dr hab. inż. Jerzy Kaleta dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. PWr.
dr inż. Stanisław Piesiak
mgr Grażyna Kończal
2005-2008 dr hab. inż. Mieczysław Szata (01/10/2005 – 05/01/2006) dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. PWr.
dr inż. Grzegorz Pękalski
mgr Grażyna Kończal
prof. dr hab. Krzysztof Maruszewski (30/01/2006 – 12/01/2007) prof. dr inż. Maciej Kulisiewicz
dr inż. Grzegorz Pękalski
mgr Grażyna Kończal
doc. dr inż. Grzegorz Pękalski (12/01/2007 – 31/08/2008) prof. dr inż. Maciej Kulisiewicz
dr inż. Mirosław Bocian
mgr Grażyna Kończal
2008-2012 doc. dr inż. Grzegorz Pękalski prof. dr inż. Marek Rybaczuk
dr inż. Mirosław Bocian
mgr Grażyna Kończal
2012-2014 prof. dr hab. inż. Mieczysłąw Szata dr inż. Wojciech Myszka
dr inż. Maciej Lachowicz
mgr Grażyna Kończal

Praca naukowa i dydaktyczna była skupiona w sześciu wyspecjalizowanych zakładach naukowych. Nazwy zakładów oraz ich pierwszych kierowników ujęto w tabeli. Powstałe zakłady były sukcesorami dwóch katedr, z których powstał Instytut.

Zakłady Instytutu w roku 1966 i ich pierwsi kierownicy
Zakład Metalografii doc.dr inż. Rudolf Haimann
Zakład Pomiarów Przemieszczeń i Odkształceń doc. dr inż. Wacław Kasprzak
Zakład Reologii i Wytężenia prof.dr inż. Jerzy Zawadzki
Zakład Sprężystości i Plastyczności doc.dr inż. Zdzisław Gabryszewski
Zakład Wytrzymałości Materiałów prof.dr inż. Marek Zakrzewski
Zakład Zmęczenia Metali prof.dr inż. Tadeusz Porębski

Katedra Mechaniki Technicznej powstała w roku 1946. W latach od 1946 do 1952 kierował nią prof. dr inż. Stanisław Bodaszewski, dojeżdżający z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Następnie kierownictwo przeszło w ręce prof. dra inż. Zawadzkiego. Katedra, rozszerzając zakres swej działalności dydaktycznej oraz naukowej, stale się rozwijała. Ze szczupłego pięcioosobowego grona w 1946 roku wyrósł zespół składający się w roku 1968 z 27 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 1 profesor i 2 docentów).

Prace naukowe Katedry koncentrowały się wokół kierunków przyjętych następnie przez Zakłady Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa, a zatem: dekohezji ciał polikrystalicznych oraz reotermokinetycznych efektów wytężenia tworzyw podczas obciążeń quasi-statycznych oraz okresowo zmiennych. W tej dziedzinie podejmowano tematy i opracowano własne oryginalne metody w taki sposób, aby z czasem związały się z sobą w kompleksowe opracowania od strony fizykalno-strukturalnej badanych zjawisk.

Katedrę Metaloznawstwa wyłoniono w 1963 roku z Katedry Technologii Metali. Kierownikiemjej był prof. dr inż. Zakrzewski, powołany na to stanowisko w roku 1964.

Pracownicy naukowi Katedry, skupieni następnie w Zakładzie Metalografii Instytutu, zajmowali się problematyką kinetyki i mechanizmu przemian w stanie stałym metali i ich stopów, przy czym przede wszystkim były badane stopy miedzi i aluminium. Wyposażenie w aparaturę umożliwiało prowadzenie badań rentgenograficznych i mikroskopii elektronowej.

Podczas reorganizacji Uczelni w roku 1968 Instytut przyjął nazwę Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.