Oferta współpracy dla przemysłu

W dziedzinie badań dynamicznych pracownicy Zakładu mogą oferować następujące usługi:

  • przeprowadzać syntezę i analizę dowolnie złożonych układów mechanicznych podczas wymuszeń zdeterminowanych i losowych metodami symulacji komputerowej,
  • wyznaczać eksperymentalnie parametry modalne dla rzeczywistych konstrukcji mechanicznych,
  • określać funkcję dyssypacji energii (funkcję tłumienia drgań) w dowolnych materiałach poddanych cyklicznym odkształceniom,
  • określać podatność dynamiczną układów mechanicznych jako pewną właściwość tego układu,
  • porównywać jakość różnych układów pod względem ich zużycia w określonych warunkach wymuszeń dynamicznych,
  • określać zarówno strukturę układów mechanicznych (równoległa, szeregowa), jak i kształt funkcji dynamicznych,
  • wyznaczać statyczny i dynamiczny stan naprężenia konstrukcji metodami tensometrycznymi.