Współpraca Instytutu z zagranicą

Instytut prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma renomowanymi naukowymi ośrodkami zagranicznymi. Umowy międzynarodowe umożliwiają wymianę pracowników i studentów oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych z Uniwersytetami Technicznymi w Stuttgardzie, Siegen, Dortmundzie, Essen, Dreźnie, Karlsruhe, Kaiserslautern i we Lwowie oraz ponadto obejmuje ośrodki badawcze z m.in.: Francji, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Finlandii, Włoch, Izraela, USA, Brazylii i Chile. W ramach rozwijającej się w ostatnich latach współpracy i wymiany naukowej partnerzy ci uczestniczą w organizowanych wspólnie badaniach oraz konferencjach naukowych.

Informacje na temat aktualnie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Europejskich zawiera osobna strona.

Instytut prowadził dwa programy międzynarodowe w ramach uzyskanych w roku 2002 dwóch centrów doskonałości, a mianowicie: Europejskiego Centrum Doskonałości "Sol-Gel Materials and Nanotechnology" SGM&N oraz Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów (Materials Recycling Center of Excellence) w ramach 5 PR Unii Europejskiej (45 partnerów z kraju i 25 z zagranicy).

W ramach 6 PR Unii Europejskiej zespoły badawcze Instytutu zostały włączone do dwóch dużych europejskich konsorcjów badawczych.

Instytut współpracuje ściśle Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Organizuje w rytmie dwuletnim międzynarodową konferencję "International Conference on Sol-Gel Materials. Research, Technology, Applications – SGM".

Zespół brał również aktywny udział w edycji angielskojęzycznego czasopisma "Materials Science", którego redaktorem naukowym był dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. P.Wr.

Instytut jest koordynatorem projektu CEEPUS (Central-East European Program for University Studies) PL-105 oraz Środkowo-Europejskiej Sieci Inżynierii i Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Wspólnie realizowane prace magisterskie i doktorskie, tematyczne szkoły letnie, staże.