Archiwum kategorii: Seminarium Inżynierii Materiałowej

Uroczyste otwarcie Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych

W czwartek, 29 maja 2008 o godzinie 10:30, przy ulicy Krasińskiego 13a (budynek K4, II piętro) odbędzie się uroczyste otwarcie Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Laboratorium zostało zrealizowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004–2006.

logowkp

Strona WWW Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT

sgml1

Dobiegł końca proces inwestycyjny w Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i nanotechnologii DCZT.

W dniach 9 i 16 stycznia odbyły się seminaria prezentujące dostępną aparaturę zatytułowane Prezentacja Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT:

Na naszych stronach umieszczone są podstawowe informacje na temat:

Powstała też własna strona laboratorium www.sgml.pwr.wroc.pl zawierająca bardziej szczegółowe informacje na jego temat.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami i ofertą badawczą laboratorium.

logowkp

Prezentacja Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT

W środę 16 stycznia 2008 w s. 117 budynku B-1 o godz. 11:15 odbędzie się seminarium prezentujące Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, działające przy ul. Krasińskiego 13a.

Jest to druga część prezentacji. Przedstawione zostaną następując urządzenia:

  1. Zintegrowany system do pomiarów widm wibracyjnych FT-IR/Raman (LabRAM HR (200-1600 nm)) (A. Łukowiak)
  2. System do pomiaru porowatości metodą izotermy adsorpcji BET (ASAP 2020, AutoPore IV) (J. Krzak-Roś)

Laboratorium zostało wyposażone w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw WKP_1/1.4.3/2/2005/12/131/320/2006/U wraz ze zmianami.

logowkp

Prezentacja Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT

W środę 9 stycznia 2008 w s. 117 budynku B-1 o godz. 11:15 odbędzie się seminarium prezentujące Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, działające przy ul. Krasińskiego 13a.

Laboratorium zostało wyposażone w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw WKP_1/1.4.3/2/2005/12/131/320/2006/U wraz ze zmianami.

logowkp