Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT

Kierownik: dr inż. Mariusz Hasiak

Adres:
Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT
Politechnika Wrocławska
ul. Krasińskiego 13a,
50-449 Wrocław
Tel.: (+48-71) 344 23 74 , (+48-71) 343 92 60
Tel./Fax: fax (071) 343 86 86
E-mail: sgml@pwr.wroc.pl
www: www.sgml.pwr.wroc.pl

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) powstało w wyniku starań konsorcjum naukowego utworzonego w ramach DCZT zrzeszającego wybitne indywidualności intelektualne ośrodków naukowo-badawczych Wrocławia i Dolnego Śląska. Wyposażenie Laboratorium w unikatową w skali środowiska naukowego Dolnego Śląska aparaturę pomiarową zostało zakupione ze środków finansowych projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz budżetu Państwa – SPO WKP 1.4.3. Łączna kwota wniosku wynosiła 4.93 mln zł.