Stanisław Piesiak

Dr hab. inż. Stanisław Piesiak urodził się 3 lipca 1940 roku w Wirkowicach k/ Zamościa. Studia wyższe ukończył w 1963 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika w specjalności Maszyny Robocze Ciężkie. W okresie od 6 września 1963r. do 28 lutego 1964r. pracował w Przedsiębiorstwie Zmechanizowanych Robót Ziemnych. Na Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej został przyjęty 1 marca 1964r.

Do roku 1971 był asystentem i starszym asystentem, od roku 1971 adiunktem. W roku 1971 roku obronił pracę doktorską zaś w 2003 roku pracę habilitacyjną. W 1974r. odbył półroczny staż w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie.

Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Mechanicznego w latach 1993 – 1996. W latach 1999 – 2005 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Prodziekan elekt Wydziału Mechanicznego 2005-2008. Specjalizuje się w dynamice konstrukcji mechanicznych a w szczególności zagadnieniami identyfikacji i modelowania układów nieliniowych poddanych złożonym obciążeniom dynamicznym.

Opracował oryginalne metody identyfikacji układów zdegenerowanych opisujące własności różnych materiałów pod wpływem obciążeń harmonicznych, losowych, udarowych. Jest autorem 70 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem czterech książek, dwóch skryptów i jednej monografii.

Otrzymał Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi, najwyższe odznaczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oraz spółdzielczości mieszkaniowej.