Zdzisław Gabryszewski

gabryszewskiUrodził się 18.03.1930 roku w Szczarze, powiat Słonim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w roku 1950 we Wrocławiu. W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując w 1956 roku tytuł magistra inżyniera mechanika w specjalności technologia budowy maszyn. W czasie studiów w roku 1953 rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Technicznej na stanowisku zastępcy asystenta, następnie asystenta (1954-1956), starszego asystenta (1956-1962). W roku 1962 uzyskał stopień doktora nauk technicznych i został mianowany adiunktem. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1968. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 roku, a w 1994 stanowisko profesora zwyczajnego.

Zajmował się zależnością chwilowych warunków plastyczności i równaniami konstytutywnymi ciał o granicach zależnych od znaku.

Pełnił liczne funkcje na Wydziale i w Instytucie. W latach 1966-1976 był kierownikiem Zakładu Teorii Sprężystości i Plastyczności, zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki (1970 -1972), dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w latach 1972-1981 i 1984-1987, dziekanem Wydziału Mechanicznego w latach 1987-1990. W latach 1983 -1989 był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Mechanika. W latach 1987-1993 był członkiem Komitetu Mechaniki PAN.

Był autorem ponad 50 prac publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 6 skryptów, 1 podręcznika akademickiego oraz promotorem 6 doktoratów.

Zmarł 29 sierpnia 2005.