Archiwum kategorii: Wybory

Zebranie wyborcze

ZAPRASZAM WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU
administracyjno-technicznych
na zebranie wyborcze w dniu 27.06.2008 (piątek).
Odbedzie sie ono w sali 316, bud. B-1, o godz. 11:15
Celem zebrania jest wyłonienie 3 przedstawicieli tej grupy pracowników
do Rady Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

W upływającej kadencji członakami Rady byli:
Jan Orłowski, Leszek Mroczkowski

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy KALETA

Zebranie wyborcze

ZAPRASZAM WSZYTKICH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU
niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi na zebranie wyborcze w dniu 27.06.2008 (piątek). Odbędzie się ono w sali 316, bud. B-1, o godz. 12:15.

Celem zebrania jest wyłonienie 4 przedstawicieli tej grupy pracowników do Rady Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej W upływającej kadencji członkami Rady byli: Mgr inż. K. Haimann, dr inż. W. Myszka, dr inż. K. Widanka .

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

Dr hab. inż. Jerzy KALETA

SPOTKANIA Z KANDYDATAMI NA DZIEKANA W-10

Zapraszam wszystkich pracowników i doktorantów I-19
na spotkania z kandydatami na
DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
Kandydaci pragną przedstawić swoje zamierzenia
oraz odpowiedzą na zadane pytania

07 maja 2008 (środa), sala 117, bud. B-1, godz. 11:15
prof. dr hab. inż. Edward CHLEBUS

12 maja 2008 (poniedziałek) sala 117, bud. B-1, godz. 11:15
prof dr hab. inż. Wacław KOLLEK 

DYREKTOR INSTYTUTU
doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI

 

 

Balotaż w sprawie wyboru Dziekana W10

Sznowni Państwo,

W dniu 19.03.2008 Rada Wydziału Mechanicznego powołała Komisję ds. Konsultacji (balotażu) w sprawie wyboru Dziekana. Komisja w składzie:
1. doc. dr inż. Grzegorz Pękalski   I-19 – przewodniczący
2. dr inż. Zygmunt Domagała  I-16
3. dr inż. Wiesław Derlukiewicz  I-24
4. dr inż. Leszek Korusiewicz   Z-1
W balotażu uczestniczą pracownicy Wydziału zatrudnieni na stanowiskach: asystenta, adiunkta (bez tytułu doktora habilitowanego), wykładowcy, starszego wykładowcy oraz docenta. W konsultacji biorą także udział pracownicy inżynieryjo-techniczni i administracji wszystkich jednostek Wydziału.
Według Statutu Politechniki Wrocławskiej Dziekanem Wydziału może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (par.4.6 pkt.2).
Na karcie do głosowania należy wpisać tylko jedno nazwisko kandydata na Dziekana.
Urny do głosowania zostaną wystawione w sekretariatach jednostek Wydziału Mechanicznego w następujących terminach:
I-19 od 01.04.08 (wtorek) do 03.04.08 (czwartek)
Z-1 od 04.04.08 (piątek) do 07.04.08 (poniedziałek)
I-16 od 08.04.08 (wtorek) do 10.04.08 (czwartek)
I-24 od 11.04.08 (piątek) do 15.04.08 (wtorek)
Pracownicy dziekanatu 16.04.08 (środa)
Pracownicy Biblioteki W10 17.04.08 (czwartek)
Wyniki balotażu zostaną przez Komisję ogłoszone w dniu 23.04.08 (środa) na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego.

doc.dr inż. Grzegorz Pękalski

Zebrania wyborcze

Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego

 

 1. Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego informuje uprzejmie, że zebranie wyborcze profesorów i doktorów habilitowanych w celu wyboru:
  • 6. przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów jest zwołane na dzień 5. marca 2008 roku, na godz. 13.15 w sali 300 w budynku B5.
 2. Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego informuje uprzejmie, że zebranie wyborcze nauczycieli akademickich bez tytułu profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego w celu wyboru:
  • 1. przedstawiciela w Uczelnianym Kolegium Elektorów
  • 8. delegatów na zebranie wyborcze w celu wyboru ich przedstawicieli w Senacie
  • 11. przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego,

jest zwołane na dzień 5. marca 2008 roku, na godz. 15.15 w sali 25 w budynku B5.

 • Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego informuje uprzejmie, że zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w celu wyboru:
  1. 7. delegatów na zebranie w celu wyboru ich przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów i w Senacie,
  2. 3 przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego,

  jest zwołane na dzień 6. marca 2008 roku, na godz. 9.15 w sali 2.41 w budynku B4.

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji
  Wyborczej dr hab. inż. Andrzej Matuszak, prof. PWr

  Wybory zastępców Dyrektora

  10 maja 2005 o godzinie 11:10 (pierwszy termin) lub 11:25 (drugi termin) odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu (w nowym składzie) w celu wyboru zastępców Dyrektora.

  Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej prosi wszystkich członków o niezawodne przybycie, gdyż warunkiem ważności zebrania  jest udział co najmniej 2/3 członków Rady.

  Zebranie odbyło sie w sali 117 B1.

  Rada Naukowa Instytutu (w nowym składzie) przegłosowała pozytywnie kandysatów na zastępców zgłoszonych przez dyrektora-elekta. Funkcję zastępcy do spraw nauki i współpracy z przemysłem pełnił będzie prof. Krzysztof Maruszewski, a zastępcy do spraw dydaktyki – dr Grzegorz Pękalski.

  Wybory Dyrektora Instytutu

  {mosimage}W dniu 26 kwietnia w pierwszym terminie, o godzinie 11:10  odbyło się zebranie Rady Naukowej Instytutu (w nowym składzie) w celu wyboru Dyrektora Intytutu na nową kadencję.

  Rada wybrała w głosowaniu tajnym dr hab. inż. Mieczysława Szatę na dyrektora Instytutu.

  Dyrektor elekt dziękując za wybór zapowiedział ,,twórczą kontynuację” dotychczasowych działań.

  W dniu 10 maja Rada Naukowa Instytutu (w nowym składzie)  przegłosowała pozytywnie kandydatów na zastępców zgłoszonych przez dyrektora-elekta. Funkcję zastępcy do spraw nauki i współpracy z przemysłem pełnił będzie prof. Krzysztof Maruszewski, a zastępcy do spraw dydaktyki – dr Grzegorz Pękalski.

  Wynik sondażu na Dyrekktora Instytutu

  Ogłoszono wyniki przeprowadzonej w dniach 13-15 kwietnia wśród pracowników Instytutu sondy. Najwięcej głosów (16) otrzymał dr hab. inż. Mieczysław Szata. Pozostali to: dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski (12), dr Grzegorz Pękalski (4), dr hab. Włodzimierz Dudziński (3), dr hab. Stanisław piesiak (2) oraz dr hab. Maciej Kuliisiewicz i dr Wojciech Myszka (po 1).

  Instytutowe zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich

  Instytutowa Komisja Wyborcza Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zaprasza na zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich w celu wyboru ich przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu.

  Zebranie odbędzie się 06.04.2005 w sali 316 B1 w godzinach:
  11.10 – I termin,
  11.25 – II termin

  Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
  dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr