Archiwum kategorii: Ogólne

Ogłoszenie o konkursie SYMFONIA 1 na finansowanie projektów badawczych

Uprzejmie zawiadamiamy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił nabór do 1 konkurs w ramach Programu SYMFONIA 1.

Przedmiotem konkursu są międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, mających imponujący dorobek naukowy i prowadzących najwyższej jakości badania, których tematyka oscyluje między różnymi dziedzinami nauki, prowadząc do spektakularnych odkryć i otwierając tym samym zupełnie nowe perspektyw w nauce.
Tematyka międzydziedzinowego projektu badawczego powinna łączyć przynajmniej 2 spośród wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS);
 • Nauki Ścisłe i Techniczne (ST);
 • Nauki o Życiu (NZ).

Adresatem konkursu jest jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

Naukowe wydawanie pieniędzy

Polityka w artykule Naukowe wydawanie pieniędzy odniosła się do uwag Najwyższej Izby Kontroli na temat wykorzystania przyznanych środków:

Państwo źle wydaje pieniądze na naukę – to główna konkluzja najnowszego raportu NIK. Większość środków przeznaczana jest na liczne, lecz niewielkie projekty badawcze, których efekty naukowe są zwykle mizerne i nie przynoszą gospodarce oczekiwanych korzyści. Resort nauki nie wie, jaka jest prawdziwa pozycja naukowa jednostek, których projekty finansuje. Ministerialny system oceny ani nie odzwierciedla ich rzeczywistych osiągnięć, ani pozycji w świecie. W porównaniu z innymi krajami w Polsce nakłady na badania naukowe i prace wdrożeniowe (B+R) są mniej niż skromne, chociaż urosły z 5,57 mld zł w 2005 r. do 10,42 mld zł w 2010 r.

Całość dostępna na stronach tygodnika. 

Fałszywe listy w poczcie elektronicznej!

W związku z tym, że w ostatnim okresie pojawiło się mnóstwo fałszywych mail’i zawierających prośbę o podanie informacji o koncie przypominamy, że administrator systemu pocztowego:

 • posiada informacje o koncie;
 • hasło do konta użytkownika nie jest mu NIGDY potrzebne i nie prosi o nie.

Podanie hasła do konta pocztowego może spowodować że:

 • ktoś podszyje się pod właściciela i roześle fałszywe/obraźliwe mail’e;
 • z tego konta rozsyłany zostanie SPAM w wielkiej ilości.

Prosimy zapoznać się z infromacjami na stronie "Bezpieczne używanie poczty poczty elektronicznej"

Imprezka!

Marzena i Maciej Lachowicz serdecznie zapraszają Pracowników Instytutu I-19 oraz Przyjaciół na słodki poczęstunek w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Zapraszamy w dniu 27 kwietnia do sali 204 B1 od godziny 10.00.

img_0242_crop.resized

Apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce

Szeroki dostęp do wiedzy jest kluczowym elementem warunkującym rozwój współczesnych społeczeństw i ich miejsce w układzie globalnym. Szczególnie w nauce, dostęp do opublikowanych wyników zrealizowanych badań ma podstawowe znaczenie dla tempa dalszego rozwoju danej dziedziny.

Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń. Na całym świecie instytucje finansujące badania wprowadzają w ostatnich latach tzw. mandat otwarty – wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne w sieci Internet. […]

Całość apelu można przeczytać można pod adresem http://otwartymandat.pl/

Prof. Wiszniewski: Leczmy nasze uczelnie. I to szybko

Bardzo ciekawa rozmowa z prof. Wiszniewskim O kondycji wrocławskich uczelni, rankingach i pieniądzach z prof. Andrzejem Wiszniewskim, byłym ministrem nauki, rozmawia Hanna Wieczorek

 

Wrocławskie uczelnie nie najlepiej wypadają w rankingach…
– To, delikatnie mówiąc, powiedziane przez kwiatek. Moim zdaniem wypadają źle! Oczywiście, można by tu dodać, jako pewną okoliczność łagodzącą, że żadna polska uczelnia nie wypada dobrze w międzynarodowych zestawieniach. Ranking, o którym pisała "Gazeta Wrocławska", dotyczący obecności uczelni w internecie, jest niedobry, ale nie jest aż tak zły. Bowiem na ponad 20 tysięcy sprawdzanych uczelni Politechnika Wrocławska znalazła się bodaj na tysięcznym. Można więc powiedzieć, że mieści się w górnych pięciu procentach najlepszych uczelni.

Więcej na stronach Gazety Wrocławskiej.

Webometrics

Dwa razy do roku (styczeń i lipiec)  serwis Webometrics ogłasza swój ranking uniwersytetów. Zainteresowanych odsyłam do stron serwisu jeżeli chcą zapoznać się z metodologią badania.

Politechnika Wrocławska w ostatnich zwykle sytuowała się  w pierwszej pięćsetce:

2009 — 343

2010 — 470

2011 — 430

W tym roku spadliśmy na miejsce 1893. Przyglądając się  kryteriom cząstkowym zauważyłem, że kryterium Visibility (widoczność) lokuje nas na miejscu 14111! Uniwersytet Wrocławski (w tej kategorii) znalazł się na miejscu jeszcze gorszym 15484. Widoczność to, o ile sobie przypominam, mówi o liczbie innych stron odwołujących się do stron ocenianej uczelni. W tym przypadku oznacza to, że praktycznie nikt nie odwołuje się na swoich stronach do stron Politechniki Wrocławskiej!

W pozostałych kategoriach wypadamy podobnie jak wcześniej: 

 • objętość serwisu – miejsce 1470 (tu, w poprzednich latach było znacznie lepiej: 340, 390, 490).
 • liczba udostępnionych dokumentów (doc, pdf, rtf,…) — 446 (w poprzednich latach 349, 340, 363)
 • ocena naukowa — 327 (220, 174, 176).

W nawiasach podaję dane za rok 2009, 2010 i 2011 odpowiednio.

Zestawienie uczelni polskich znaleźć można pod adresem http://www.webometrics.info/top100_europe.asp?country=pl a uniwersytetów w Europie http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=europe

 

Seminarium Środowisko MATLAB i SIMULINK w obliczeniach technicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium Środowisko MATLAB i SIMULINK w obliczeniach technicznych, które odbędzie się dnia 30 listopada 2011 w Hotel Mercure Panorama, Plac Dominikański 1 we Wrocławiu. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Seminarium będzie składać się z dwóch części. W części pierwszej przedstawione zostaną podstawowe cechy języka oraz ogólna budowa środowiska programistycznego. Środowisko MATLAB zostanie zademonstrowane na konkretnych przykładach, dzięki którym możliwe będzie zapoznanie się z technikami wykorzystywania produktów rodziny MATLAB do:

 • Pozyskiwania i wizualizacji danych
 • Analizy statystycznej danych
 • Programowania i tworzenia algorytmów
 • Budowy i wdrażania aplikacji

W części drugiej seminarium omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem modeli dynamicznych z wykorzystaniem Simulinka. Pokazane zostaną podstawy pracy w tym środowisku oraz metody tworzenia modeli obiektów.

Omówione zostaną:

 • Podstawy konfiguracji solver’ów
 • Metody modelowania wyrażenia warunkowego if-else, switch-case
 • Wykorzystanie Signal & Scope Manager
 • Możliwość integracji kodu języka MATLAB w modelach Simulink
 • Konfiguracja bloków wejścia/wyjścia w modelach Simulinka
 • Testowanie modeli z wykorzystaniem bloczka Signal Builder

Agenda:

 • 10:00 Rejestracja
 • 10:10 Wprowadzenie
 • 10:15 Matlab – środowisko obliczeń naukowo – technicznych
 • 11:30 Dyskusja
 • Przerwa Kawowa
 • 12:00 Simulink w modelowaniu systemów dynamicznych
 • 13:20 Dyskusja

Zainteresowanych prosimy o rejestracje.