Ogłoszenie o konkursie SYMFONIA 1 na finansowanie projektów badawczych

Uprzejmie zawiadamiamy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił nabór do 1 konkurs w ramach Programu SYMFONIA 1.

Przedmiotem konkursu są międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, mających imponujący dorobek naukowy i prowadzących najwyższej jakości badania, których tematyka oscyluje między różnymi dziedzinami nauki, prowadząc do spektakularnych odkryć i otwierając tym samym zupełnie nowe perspektyw w nauce.
Tematyka międzydziedzinowego projektu badawczego powinna łączyć przynajmniej 2 spośród wymienionych obszarów badawczych:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS);
  • Nauki Ścisłe i Techniczne (ST);
  • Nauki o Życiu (NZ).

Adresatem konkursu jest jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.