PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że e dniu 28 listopada 2012, o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marcina TERELAKA

na temat: :OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY DWÓCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

Promotor:

dr hab. inż. Andrzej KAŹMIERCZAK, prof. nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO – Politechnika Opolska

 dr hab. inż. Jerzy DETYNA, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.343, bud. A-1) we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok. 3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr