Metody nieniszczące w mechanice pękania i zmęczeniu materiałów

Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
Scientific Papers of the Instituteof Materials Science and Appiled Mechanics of the Wrocław University of Technology
Seria: Konferencje Nr 9 Series: Conferences No. 9
Komitet organizacyjny Konferencji: Conference Organizing Commitee:
Wacław Kasprzak,
Oleksander E. Andreykiv,
Volodymir I. Panasiuk,
Ewald Macha,
Andrzej Neimitz,
Siegfrid Sähn,
Mieczysław Szata
Metody nieniszczące w mechanice pękania i zmęczeniu materiałów Nondestructive Methods in fracture mechanics and fatigue of materialsTable of contents

  1. W. KASPRZAK: Nowe generacje materiałów konstrukcyjnych, a zadania mechaniki ośrodków (104k)
  2. М. ШАТА, А. АНДРЕЙКИВ: Летняя Школа ,,Механика Разрушения” в Центральной Европе итоги, успехи, перспективы (641k)
  3. J. PETIT: Influence of microstructure and moist environment on fatigue crack propagation in metallic alloys (411k)
  4. W. DUDZIŃSKI, A. STUDENT, M. SZATA, K. HAIMANN: Badania mikrostrukturalne termicznej degradacji stali rurociągów ciepłowniczych elektrowni (649k)
  5. M. SZATA, H. NYKYFORCHYN: Eksperymentalna metoda badania zmęczeniowego wzrostu szczeliny z wykorzystaniem opisu energetycznego (184k)
  6. L. VÁRKOLY: Fracture mechanics & fatigue on Internet (724k)
  7. V.V. PANASYUK: Progress in researches into fracture mechanics and materials integrity in Ukraine (second half of the XX century) (333k)

Some photos


This articles may be cited as:

1
Mieczysław Szata, editor.
Nondestructive Methods in Fracture Mechanics and Fatigue of Materials (Pol: Metody nieniszczące w mechanice pękania i zmęczeniu materiałów) , number 61 in Scientific Papers of the Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, June 1999. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/.
2
W. Kasprzak.
Nowe generacje materiałów konstrukcyjnych, a zadania mechaniki ośrodków.
In Szata [1], pages 3-6.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns1.pdf.
3
M. Szata and O. Andrejkiv.
Letnyaya Škola ,,Mehanika Razrušeniya” v Central’noj Evrope itogi, uspehi, perspektivy.
In Szata [1], pages 7-45.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns2.pdf.
4
J. Petit.
Influence of microstructure and moist environment on fatigue crack propagation in metallic alloys.
In Szata [1], pages 46-54.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns3.pdf.
5
W. Dudziński, A. Student, M. Szata, and K. Haimann.
Badania mikrostrukturalne termicznej degradacji stali rurociągówciepłowniczych elektrowni.
In Szata [1], pages 55-66.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns4.pdf.
6
M. Szata and H. Nykyforchyn.
Eksperymentalna metoda badania zmęczeniowego wzrostu szczeliny z wykorzystaniem opisu energetycznego.
In Szata [1], pages 67-72.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns5.pdf.
7
L. Várkoly.
Fracture mechanics & fatigue on internet.
In Szata [1], pages 73-102.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns6.pdf.
8
V.V. Panasyuk.
Progress in researches into fracture mechanics and materials integrity in Ukraine (second half of the XX century).
In Szata [1], pages 103-125.
http://www.immt.pwr.wroc.pl/konferencje/lsmp99/ns7.pdf.