Prace naukowo-badawcze realizowane w Laboratorium

  1. Badania metalograficzne i korozyjne stopów miedzi.
  2. Badania metalograficzne stali stopowych i niestopowych.
  3. Badania kompozytów o osnowie polimerowej i metalowej.
  4. Badania procesów korozyjnych.
  5. Badania biomateriałów
  6. Badania stopów żarowytrzymałych
  7. Teoretyczna i eksperymentalna analiza doboru materiałów na elementy maszyn i urządzeń.