Zakład Materiałoznawstwa

Kierownik zakładu: Dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. ndzw. PWr.,

Adres: Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
ul. Mariana Smoluchowskiego
50 – 370 WROCŁAW
e-mail: Wlodzimierz.Dudzinski@pwr.wroc.pl
tel (71) 320-37-80

Zakład Materiałoznawstwa prowadzi badania struktury oraz własności mechanicznych i użytkowych szerokiego spektrum materiałów konstrukcyjnych dla wytwarzania maszyn i urządzeń. W szczególności dotyczy to badań metalograficznych i korozyjnych oraz kinetyki i mechanizmów przemian fazowych w stopach żelaza, miedzi i aluminium oraz struktury i własności zmęczeniowych materiałów spiekanych i wzmocnionych kompozytów polimerowych oraz biomateriałów.

Posiadane wyposażenie laboratoryjne (mikroskopy świetlne, elektronowe transmisyjne i skaningowe, mikroanalizatory widm energetycznych, dyfraktometry rentgenowskie, urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w próżni oraz do pomiarów własności fizyko-chemicznych) umożliwia stosowanie różnorodnych metod badań materiałoznawczych dla oceny stopnia degradacji materiałów lub przyczyn ich uszkodzeń w długotrwale eksploatowanych maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz materiałów stosowanych na implanty biologiczne.

Zakład podejmuje się opracowywania technologii wytwarzania nowych materiałów dla zastosowań laboratoryjnych, przemysłowych i medycznych oraz prowadzi kontrolę nad procesami ich realizacji.