Biuletyn I-19 Nr 9 od 01.X.2003 do 30.IV.2004

Rada Instytutu immt

 

 • 22 października 2003r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, na której głosowano w sprawie wszczęcia 6. przewodów doktorskich i wyznaczenia promotorów:
  1. mgr inż. Julita Czopor promotor: prof. M. Rybaczuk
  2. mgr inż. Dorota Aniszewska promotor: prof. M. Rybaczuk
  3. mgr inż. Elżbieta Gabryś promotor: prof. M. Rybaczuk
  4. mgr inż. Łukasz Maciejewski promotor: prof. W. Kasprzak
  5. mgr inż. Piotr Zając promotor: dr hab.inż. J. Kaleta
  6. mgr inż. Przemysław Wiewiórski promotor: dr hab.inż. J. Kaleta
 • 26 listopada 2003r. Rada Naukowa Instytutu przyjęła rozprawę doktorską mgra inż. Karola Kaczmarka i wyznaczyła termin publicznej obrony na dzień 10 grudnia 2003r.
 • 10 grudnia 2003r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Karola Kaczmarka pt. „Efekt brzegowy w przestrzennych elementach wykonanych z laminatów kompozytowych”. Promotor: prof. dr inż. Leszek Gołaski – Politechnika Świętokrzyska, Recenzenci:
  1. dr hab. inż. T. Topoliński, prof. nadzw. – Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz,
  2. dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. – Politechika Wrocławska
 • 11 lutego 2004r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, na której głosowano w sprawie wszczęcia 8. przewodów doktorskich i wyznaczenia promotorów:
  1. mgr inż. Roman Frątczak promotor: dr hab. inż. M. Szata
  2. mgr inż. Daniel Lewandowski promotor: dr hab.inż. J. Kaleta
  3. mgr inż. Maciej Lachowicz promotor: prof. W. Dudzńsdki
  4. mgr inż. Krzysztof Junik promotor: prof. W. Kasprzak
  5. mgr inż. Anna Ostrowska promotor: prof. R. Będziński
  6. mgr inż. M. Podrez-Radziszewska promotor: prof. W. Dudziński
  7. mgr inż. Waldemar Pilarski promotor: prof. R. Będziński
  8. mgr inż. Inga Połeć promotor: dr hab. inż. M. Kozłowski

Sprawy osobowe i organizacyjne

 • 30 stycznia 2004 zakończył pracę dr Rafał Wysokiński.
 • 02 lutego 2004r. rozpoczęła pracę dr Katarzyna Kozłowska, zatrudniona jako starszy referent ds. współpracy Europejskiej w Centrum Doskonałości Sol-Gel.
 • 14 lutego zakończyła pracę dr Aleksandra Matraszek.
 • 15 lutego 2004 zakończył pracę dr Marek Jasiorski.
 • 8 października 2004 odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr zimowy 2003/2004. Na zebraniu omówiono zadania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.
 • 10 marca 2004 odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr letni.

Z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia w pracy zawodowej zostali uhonorowani:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

 • mgr inż. Karol Baranowski
 • dr inż. Bogumił Ziółkowski

Brązowym Krzyżem Zasługi

 • Grażyna Pierzchała

Nagrody Dyrektora Instytutu Otrzymali:

 • mgr inż. Bogdan Banaś
 • mgr inż. Karol Baranowski
 • inż. Marian Ćmikiewicz
 • Leszek Mroczkowski
 • mgr inż. Jowita Olszewska

22 grudnia 2003r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego Laboratorium Dynamiki.

Działalność naukowo-badawcza

Na 52. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „EUREKA `03”, które odbyły się w Brukseli „Europejskie Centrum Doskonałości SOL-GEL Materials” otrzymało kolejny Złoty Medal. Koordynatorem Centrum jest dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr. Medal został przyznany za wynalazek pt. „Materiały nanokompozytowe w antybakteryjnych tekstyliach – antyalergiczne i antybakteryjne pokrowce pościeli”.

02 i 03 października 2003r Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów zorganizowało we Wrocławiu Seminarium „Zagospodarowanie odpadów – legislacja w Polsce i Unii Europejskiej”. W Seminarium brało udział 30. uczestników.

17 – 18 października 2003 Instytut był organizatorem spotkania „Second Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium”. Brało w nim udział 70. uczestników z Czech, Niemiec i Polski.

19 – 20 lutego 2004 Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów zorganizowało we Wrocławiu Seminarium pt. „Technologie Recyklingu Tworzyw Sztucznych”. Brało w nim udział 55. uczestników.

od 23 marca do 06 kwietnia 2004r. Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów zorganizowało w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej (A-1, antresola) wystawę pt. „Recykling Materiałów”.

07 kwietnia 2004 odbyło się uroczyste otwarcie przedstawicielstwa TUDAG w Politechnice Wrocławskiej.

Dydaktyka

W Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej ukazała się monografia dra inż. Stanisława Piesiaka pt. „Identyfikacja układów mechanicznych w dziedzinie nieliniowych i zdegradowanych modeli dynamicznych”, a 15 października 2003r. Na posiedzeniu Rady Wydziału odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. S. Piesiaka zakończone nadaniem stopnia naukowego habilitowanego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika .

12 listopada 2003r. na Wydziale Mechanicznym odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. K. Jamroziaka pt. „Uwarunkowania dynamiczne w konstruowaniu i identyfikacji lekkich osłon balistycznych poddanych obciążeniom udarowym”. Decyzją Rady Wydziału został nadany mgr inż. K. Jamroziakowi stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Mechanika. Promotor: dr hab. inż. M. Kulisiewicz, prof. nadzw.

01 grudnia 2003r. na Wydziale Mechanicznym odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. M. Wajdy pt. „Wpływ obciążeń cyklicznych na model tłumienia drgań skrętnych wybranych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem nieliniowych modeli identyfikacji”. Decyzją Rady Wydziału został nadany mgr inż. M. Wajdzie stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Mechanika. Promotor: dr hab. inż. M. Kulisiewicz, prof. nadzw.

10 grudnia 2003r. przed Radą Naukową Instytutu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. K. Kaczmarka pt. „Efekt brzegowy w przestrzennych elementach wykonanych z laminatów kompozytowych”. Rada Naukowa Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej nadała magistrowi inżynierowi Karolowi Kaczmarkowi stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Mechanika. Promotor: prof. dr inż. Leszek Gołaski

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2003/2004 przebiegała zgodnie z planem. Z uwagi na stosunkowo krótki czas trwania była trudna tak dla studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych. Szacunkowo w naszym Instytucie w semestrze zimowym złożyło egzamin około 900. studentów.

Współpraca z zagranicą

Przyjazdy Gości

 • od 30 września do 02 października 2003 gościł w naszym Instytucie z cyklem wykładów prof. Daniel Niznansky z Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy).
 • W ramach programu PHARE i Akredytacji Laboratoriów Badawczych od 29 września do 03 października 2003 i od 15 do 19 grudnia 2003 gościł Yves Albisser z AFNOR Paryż (Francja).
 • od 27 do 31 października 2003 przebywał w Instytucie Marta Krauze z Technische Universität Hannover (Niemcy).
 • od 08 do 09 grudnia 2003 gościł Lothar Kroll i Raimund Grodhaus z TU Drezno.
 • Od 26 do 27 stycznia 2004 przebywała w Politechnice Wrocławskiej i Instytucie 5. osobowa delegacja z TU Drezno. Celem wizyty było przygotowanie pobytu Rektora i Kanclerza TU Drezno oraz otwarcia we Wrocławiu TUDAG.
 • Od 18 do 29 marca 2004 przebywali na konsultacjach w ramach wspólnego projektu europejskiego: dr Koen Reybrouck i dr Marek Nowakowski z Tenneco Auttomotive Europe z Brikseli (Belgia).
 • od 22 do 24 marca 2004 przebywał Edorta Larrauri z Bilbao (Hiszpania). Brał udział w otwarciu wystawy „Recykling Materiałów”.
 • od 06 do 07 kwietnia 2004 przebywała dr Sabine Heymann z Unweltforschungszentrum Lipsk (Niemcy). Brała udział w otwarciu przedstawicielstwa TUDAG.

Wyjazdy Zagraniczne

 • od 06 do 14 października 2003 dr hab. inż. Marek Kozłowski przebywał na Uniwersytecie w Pizie (Włochy).
 • od 14 do 24 października 2003 dr hab. inż. Marek Kozłowski, dr inż. Anna Kozłowska i mgr inż. Anna Połeć przebywali w University of Minko Guimoraes (Portugalia).
 • od 19 do 23 października 2003 dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. przebywał w Uniwersytecie Wileńskim (Litwa).
 • od 15 do 17 października 2003 dr A. Matraszek przebywała w TU Drezno.
 • od 28 do 30 października dr hab. inż. Marek Kozłowski przebywał w Politechnice Bratyslawskiej (Słowacja).
 • od 10 do 17 listopada 2003 dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. przebywał w Brukseli (Belgia) na Targach Wynalazczości „EUREKA 2003”.
 • od 10 do 14 grudnia 2003 dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. przebywał w Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy).
 • od 17 stycznia do 02 lutego 2004 dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. przebywał w University of Witwatersrand w Johanesburgu (RPA).
 • od 23 stycznia do 15 lutego 2004 dr hab. inż. W. Dudziński, prof. nadzw. przebywał w TU Duisburg (Niemcy).
 • od 28 stycznia do 01 lutego 2004 dr hab. inż. Marek Kozłowski przebywał w Bilbao i San Sebastian (Hiszpania). Celem wizyty było omówienie zasad organizacji Konferencji w Madrycie.
 • od 02 do 05 lutego 2004 dr Marek Jasiorski prowadził badania na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy).
 • od 11 do 12 lutego 2004 dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. przebywał w TU Drezno (Niemcy).
 • od 09 do 19 lutego 2004 mgr Róża Kornak prowadziła badania na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy).
 • od 15 do 17 lutego 2004 dr hab. inż. Marek Kozłowski przebywał w Centrum Badawczym Fiata w Turynie (Włochy).
 • od 26 do 27 lutego dr hab. inż. J. Kaleta i dr inż. W. Błażejewski przebywali w TU Drezno (Niemcy).
 • od 01 do 04 marca dr hab. inż. J. Kaleta i dr inż. W. Błażejewski i mgr inż. P. Zając przebywali w MAGNA Steyr Fahrzegtechnik AG w Grazu (Austria).
 • 12 marca 2004 dr W. Błażejewski przebywał w TU Drezno.
 • od 13 do 17 marca 2004 dr hab. inż. J. Kaleta i dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. przebywali w Universität Karlsruhe (Niemcy).
 • Od 27 do 30 marca 2004 dr hab. inż. J. Kaleta i dr inż. W. Błażejewski przebywali na spotkaniu Konsorcjum Naukowym 6. PR w Paryżu (Francja).
 • od 29 marca do 01 kwietnia 2004 w firmie Bruker AXS – Karlsruhe (Niemcy) przebywali: mgr inż. Bogdan Banaś i mgr inż. Krzysztof Junik. Celem wizyty było zapoznanie się z najnowszymi aparatami do dyfrakcji rentgenowskich.
 • od 31 marca do 02 kwietnia 2004 dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. przebywał w TU Drezno.
 • od 19 do 21 kwietnia 2004 dr hab. inż. Marek Kozłowski przebywał w University of Worwick (W.Brytania).
 • od 22 do 24 kwietnia 2004 dr hab. inż. Marek Kozłowski i dr inż. Anna Kozłowska przebywali w Technologiezentrum Verkenrstechnik w Berlinie (Niemcy).

 

Seminaria – konferencje – staże

 

 • od 22 do 23 października 2003 mgr Olga Bobilak przebywała na Konferencji w Eisenhűttenstadt (Niemcy).
 • od 03 listopada 2003 do 16 kwietnia 2004 przebywał w Instytucie Dominik Brunner z Universität Karlsruhe (Niemcy). Celem wizyty było przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem dra hab. inż. Marka Rybaczuka, prof. nadzw.
 • od 06 do 23 lutego 2004 oraz od 26 marca do 09 kwietnia 2004 mgr inż. Bartłomiej Fassa przebywał na stażu i prowadził badania w Technische Universität Kaiserslauten (Niemcy).
 • od 23 do 24 kwietnia dr hab. inż. J. Kaleta, dr hab. inż. M. Rybaczuk, prof. nadzw., dr inż. W. Myszka, dr inż. G. Ziętek, mgr inż. K. Junik, mgr inż. D. Lewandowski uczestniczyli w kolejnym spotkaniu „Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium” w Pradze (Czechy).

 

Inwestycje i remonty

 

 • Wykonano ekspertyzy techniczne dla planowanej przebudowy i adaptacji poddasza w budynku B-1.
 • Zakończono remont Laboratorium Dynamiki (piwnica, hala, antresola) – wymieniono wyposażenie meblowe.