Archiwum kategorii: Biblioteki

TESTOWY DOSTĘP DO E-CZASOPISM INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali bezpłatny dostęp do e-czasopism the Institution of Mechanical Engineers *do 10 listopada 2011r. 

 Lista tytułów:
 
 Journal of Power and Energy
 Journal of Engineering Manufacture
 Journal of Mechanical Engineering Sceince:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202017?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Mechanical+Engineering+Science&fs=1
 Journal of Automobile Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202018?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Automobile+Engineering&fs=1
 Journal of Process Mechanical Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202019?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Process+Mechanical+Engineering&fs=1
 Journal of Rail and Rapid Transie:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202020?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Rail+and+Rapid+Transie+&pageTitle=productsSearch
 Journal of Aerospace Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202021?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Aerospace+Engineering&fs=1
 Journal of Systems and Control Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202033?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Systems+and+Control+Engineering&fs=1
 Journal of Engineering Tribology: 
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202023?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Engineering+Tribology&fs=1
 Journal of Multi-body Dynamics:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202024?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Multi-body+Dynamics&fs=1
 Journal of Materials: Design and Applications:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202025?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Materials:+Design+and+Applications&fs=1
 Journal of Engineering for the Maritime Environment:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202026?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Engineering+for+the+Maritime+Environment&fs=1
 Journal of Nanoengineering and Nanosystems:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202027?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Nanoengineering+and+Nanosystems&pageTitle=productsSearch
 Journal of Risk and Reliability :
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202028?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Risk+and+Reliability+&fs=1
 Journal of Sports Engineering and Technology:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202029?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Sports+Engineering+and+Technology&fs=1
 The Journal of Strain Analysis for Engineering Design: 
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202031?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=The+Journal+of+Strain+Analysis+for+Engineering+Design+&fs=1
 International Journal of Engine Research:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202032?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=International+Journal+of+Engine+Research+&fs=1
 
 Zapraszamy również do korzystania z innych czasopism wydawanych
 przez SAGE: http://online.sagepub.com/
 Pytania i sugestie można kierować na adres e-mail:
 honorata.niemiec@pwr.wroc.pl lub pod nr tel. 71 320 34 12.

 2011-10-13

Dostęp do czasopism

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej od wielu lat stara się udostępnić różnego rodzaju zasoby elektroniczne.

Do końca roku 2008 można korzystać z następujących inicjatyw:

 1. Testowy dostęp do e-czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do pełnej kolekcji ok. 1020 czasopism wydawnictwa Taylor & Francis zawartych w pakietach: Science & Technology Library (255 tytułów) oraz Social Science & Humanities Library (765 tytułów). Zasięg czasowy obejmuje lata 1997-2008.
 2. Testowy dostęp do e-czasopism Oxford University Press Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do pełnej kolekcji wydawnictwa Oxford University Press. Zasięg czasowy w większości tytułów obejmuje lata 1996-2008.
 3. Testowy dostęp do e-czasopism wydawnictwa Cambridge University Press Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do kolekcji czasopism wydawnictwa Cambridge University Press.
 4. Testowy dostęp do New Scientist Archive oraz Serials Directory Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do 2 baz danych publikowanych przez EBSCO Publishing, dostępnych na platformie EBSCOhost: New Scientist Archive i Serials Directory.

Dostęp do baz na platformie CSA Illumina

Do końca maja mamy dostęp do baz danych udostępnionych przez Proquest CSA. Są to bazy:

 1. Papers Invited – największy na świecie serwis Calls for Papers zawierający informacje o zbliżających się konferencjach i ich organizatorach. Baza jest aktualizowana 3 razy w miesiącu. Studenci mogą korzystać z tzw."Student Corner". Baza oferuje informacje o 8-12 tys. konferencji rocznie z wszystkich dziedzin nauki.
 2. COS Scholar Universe – szczegółowe i zweryfikowane informacje o 1 mln naukowców oraz organizacjach naukowych z 10 krajów świata. W bazie dostępne są: dane kontaktowe (email, telefon, adres), publikacje, hiperłącza do stron domowych, informacje o zainteresowaniach naukowych, o przyznanych grantach i nagrodach.
 3. COS Funding Opportunities – szczegółowe informacje i sposoby pozyskiwania grantów, stypendiów i nagród dostępnych na 7 kontynentach. Baza aktualizowana jest codziennie i zawiera 23 tys. rekordów.
 4. CSA Illustrata – Natural Sciences – pierwsza baza z rodziny CSA Illustrata umożliwiająca dostęp do tabel, danych liczbowych, map, grafów, tablic oraz innych materiałów ilustracyjnych (razem ok. 1 mln plików graficznych) zawartych w artykułach naukowych z ponad 1 tys. czasopism czołowych wydawców.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.

Nowe e-czasopisma chemiczne

Od 2007 roku Politechnika Wrocławska prenumeruje pięć nowych tytułów różnych wydawców z zakresu chemii. Dostęp pełnotekstowy obejmuje poniższe tytuły wraz ze wskazanymi archiwami:


UWAGA! Baza dostępna jest wyłącznie z komputerów sieci Politechniki Wrocławskiej!

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej

Dostęp do e-czasopism American Institute of Physics oraz American Physical Society

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej mogą w 2007 roku korzystać z oferty dostępu do elektronicznych wersji czasopism z zakresu fizyki wydawanych przez American Institute of Physics oraz American Physical Society.

Dostęp pełnotekstowy obejmuje poniższe tytuły wraz z pełnymi archiwami:

 • Physical Review A (2004 – )
 • Physical Review B (2004 – )
 • Physical Review C (2004 – )
 • Physical Review D (2004 – )
 • Physical Review E (2004 – )
 • Physical Review Letters (2004 –)
 • Reviews of Modern Physics (2004 –)
 • PROLA (Physical Review Online Archive 1893 – 2003)
 • Applied Physics Letters (1962 – )
 • Chaos (1991 – )
 • Journal of Applied Physics (1931 – )
 • Journal of Chemical Physics (1933 – )
 • Journal of Mathematical Physics (1960 – )
 • Physics of Fluids (1958 – )
 • Physics of Plasmas (1989 – )
 • Review of Scientific Instruments (1930 – )

UWAGA! Baza dostępna jest wyłącznie z komputerów sieci Politechniki Wrocławskiej

Wyszukiwanie czasopism elektronicznych w zasobach Politechniki Wrocławskiej

W 2006 roku użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej mogą korzystać z ok. 34 000 pełnotekstowych źródeł elektronicznych, głównie czasopism i materiałów konferencyjnych.

Aby ułatwić pracownikom dostęp do tych materiałów Biblioteka Głowna przygotowała specjalną stronę pozwalającą wyszukiwać (na kilka sposobów) źródła informacji.

Strona dostępna jest pod adresem: http://www.bg.pwr.wroc.pl/apin/combo/combo2.htm

Wyszukiwarka działa poprawnie w przeglądarkach: Internet Explorer 6, Opera 8.5, Mozilla 1.7 i Firefox (najszybciej w Firefox i Opera);

 •  Wejscie do wyszukiwarki czasopim elektronicznych spowoduje pobranie z serwera WWW stosunkowo dużej strony. Zależnie od ustawień Państwa przeglądarki strona ta będzie przez nią pobierana z serwera w wersji skompresowanej lub też nie. Biorąc pod uwagę prędkość transmisji i moc Państwa komputera, otwieranie się strony wyszukiwarki może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund. Aby skrocić czas powtórnego jej uruchomienia np. innego dnia, można tę stronę zapamiętać na dysku swojego komputera i np. umieścić skrót do niej na pulpicie;
 • Użytkownicy pracujący na komputerach sieci uczelnianej mogą łatwo wejść do serwisu udostepniającego pełne teksty artykułow od razu po kliknięciu w wyszukany tytuł czasopisma;
 • Natomiast korzystanie z e-czasopism na komputerach domowych wymaga zarejestrowania się w systemie OneLog oraz znajomości nazwy serwisu udostępniającego dany tytuł (można odczytać tę nazwę w wynikach wyszukiwania).

Wiley Interscience – usługa Article Select

wiley_1Pracownicy i doktoranci Politechniki Wrocławskiej mogą skorzystać z usługi Article Select umożliwiającej dostęp do artykułów z ponad 400 czasopism nieobjętych ofertą konsorcyjną wydawnictwa Wiley (wyłącznie bieżące archiwa od 1996/1997 r.).

Usługa Article Select umożliwia również dostęp do pojedynczych rozdziałów książek.

Aby sprawdzić, czy możliwy jest dostęp do Article Select, należy pobrać artykuł lub rozdział. Jeżeli próba się nie powiedzie, powinien pojawić się komunikat zawierający informacje o usłudze Article Select. Brak powyższego komunikatu oznacza, że publikacje pochodzą ze starszych archiwów, których nie obejmuje ani licencja, ani usługa i do których dostęp nie jest możliwy.

Aktualna lista dostępnych tytułów.
Więcej informacji znaleźć można na stronach Biblioteki Głównej.

Książki elektroniczne Knovel

logo_knovelZ przyjemnością zapraszamy Państwa do korzystania z książek elektronicznych zawartych w bazie Knovel. Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów ponad 800 książek elektronicznych ze wszystkich dziedzin technicznych publikowanych przez najważniejszych wydawców z całego świata. Baza oprócz książek zawiera narzędzia interaktywne, takie jak tabele, wykresy, równania służące do prowadzenia własnych analiz i badań.

Informujemy, że wszelkie próby ściągania kolekcji wykraczające poza normy tzw. „fair use” będą powodowały natychmiastowe wyłączenie użytkownikowi dostępu do bazy.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej 

Giełda książek z różnych dziedzin

pe14375.thmBiblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na Giełdę Książek.

Odbędzie się ona w dniach: 1 – 3 grudnia 2005, 5- 10 grudnia 2005. 12-16 grudnia 2005 w godz. 9-14.

Za symboliczną złotówkę będzie można kupić  książki wycofane ze  zbiorów Biblioteki.

Miejsce GIEŁDY:
Politechnika Wrocławska, Bud. A-1, III piętro. (Dojście klatką schodową „b” od ul. Norwida)