Dostęp do czasopism

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej od wielu lat stara się udostępnić różnego rodzaju zasoby elektroniczne.

Do końca roku 2008 można korzystać z następujących inicjatyw:

  1. Testowy dostęp do e-czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do pełnej kolekcji ok. 1020 czasopism wydawnictwa Taylor & Francis zawartych w pakietach: Science & Technology Library (255 tytułów) oraz Social Science & Humanities Library (765 tytułów). Zasięg czasowy obejmuje lata 1997-2008.
  2. Testowy dostęp do e-czasopism Oxford University Press Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do pełnej kolekcji wydawnictwa Oxford University Press. Zasięg czasowy w większości tytułów obejmuje lata 1996-2008.
  3. Testowy dostęp do e-czasopism wydawnictwa Cambridge University Press Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do kolekcji czasopism wydawnictwa Cambridge University Press.
  4. Testowy dostęp do New Scientist Archive oraz Serials Directory Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali testowy dostęp do 2 baz danych publikowanych przez EBSCO Publishing, dostępnych na platformie EBSCOhost: New Scientist Archive i Serials Directory.