Projekty badawcze w programie operacyjnym

22 października 2008 o godz. 11:15 w sali 208, bud.B-1

odbędzie się seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

dr inż. Maciej LACHOWICZ

wygłosi referat nt. 

PROJEKTY BADAWCZE W PROGRAMIE

OPERACYJNYM INNOWACYJNA GOSPODARKA