Centra Doskonałości

W ramach 5 Programu Ramowego UE Instytut uzyskał dwa Centra doskonałości:

  • logo001Sol-Gel Materials and Nanotechnology Center of Excellence (SGM&N)
    Koordynator: prof. Krzysztof Maruszewski
    Zakres działalności: Technikka Zol-Żel, Materiały Zol-Żelowe, proszki magnetyczne, czujniki optyczne
  • MRC_Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów (MARECEX)
    Koordynator: prof. Marek Kozłowski
    Zakres działalności: przyjazna środowisku elektronika, recykling w przemyśle samochodowym, materiały polimerowe i ich recykling, recyklinng materiałów wybuchowych

 

Centra Doskonałości to jednostki bądź struktury organizacyjne, skupiające zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju, prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na poziomie światowym w sensie mierzalnych efektów naukowych (włączając działania szkoleniowe).