Zakład Mechaniki Układów Dyskretnych

Kierownik zakładu: Dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. ndzw. PWr.,

Adres: Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
ul. Mariana Smoluchowskiego
50 – 370 Wrocław
e-mail: Maciej.Kulisiewicz@pwr.wroc.pl
tel: +48 (71) 320-27-60

Ogólnym celem nowo utworzonego zakładu (wrzesień 2002) jest rozwijanie metod mechaniki opartych na modelach dyskretnych w sferze teorii i zastosowań praktycznych (aplikacja). Dotyczy to zarówno dynamiki jak i statyki, przy czym zakres dynamiki jest zdecydowanie wiodący. Kierownik Zakładu jest również redaktorem (vice-editor) czasopisma naukowego „Studia Geotechnica et Mechanica” wydawanego przez Politechnikę Wrocławską i wysyłanego do ponad 60 krajów świata.

Zakład zajmuje się dynamiką układów materialnych i konstrukcji, rozwojem metod badawczych mechaniki eksperymentalnej, matematycznym modelowaniem procesów uszkodzenia materiałów.

W sferze mechaniki eksperymentalnej opracowywane są nowe metody badań konstrukcji dynamicznych poddanych złożonym obciążeniom cyklicznym ( obciążenia niesinusoidalne ciągłe, impulsowe ,,losowe” ). Metody te są zbudowane na bazie nieliniowych układów dyskretnych z uwzględnieniem na przykład nieliniowego tłumienia wiskotycznego lub/i tłumienia typu tarcia suchego. Nowe rozwiązania w tej dziedzinie są weryfikowane eksperymentalnie zarówno metodami symulacji komputerowej jak i doświadczalnie.