Działalność Dydaktyczna

Organizacją nauczania zajmują się dwa Zespoły Dydaktyczne: Materiałoznawstwa oraz Mechaniki. Instytut kształci studentów w zakresie szeroko pojmowanych podstaw mechaniki, wytrzymałości materiałów i inżynierii materiałowej oraz materiałoznawstwa w tym chemii i fizykochemii materiałów. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne oraz seminaria prowadzone są dla studentów Wydziału Mechanicznego, dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Materiałowa, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport oraz w ramach Indywidualnego Toku Studiów.

Ponadto prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziałów: Mechaniczno-Energetycznego, Elektroniki, Elektrycznego, Informatyki i Zarządzania, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz  Podstawowych Problemów Techniki. Odbywają się one zarówno we Wrocławiu jak i w Filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, na studiach dziennych oraz zaocznych.

Prowadzone zajęcia
  • Materiałoznawstwo
  • Mechanika