Kadra

Uprawiane dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa, mechanika.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: mechanika ośrodków ciągłych i dyskretnych; teoria sprężystości i plastyczności; wytrzymałość materiałów i konstrukcji; materiałoznawstwo; reologia.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki.

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

Profesorowie emerytowani:

  • Marian Nowak (mechanika)

Pracownicy ze stopniem doktora: