MODERNIZACJA SIECI ZASILAJĄCEJ – UTRUDNIENIA W KAMPUSIE

W związku z trwającą modernizacją sieci zasilającej teren kampusu głównego PWr. informujemy o planowanych przerwach w zasilaniu obiektów uczelni oraz w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych (w szczególności: systemów finansowo-kadrowych, Jednolitego Systemu Obsługi Studentów, Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, łączności telefonicznej, publicznej sieci Internet):

 7 – 8 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
od godz. 19:00 7 stycznia do godz. 10:00 8 stycznia

 8 stycznia (przerwa w zasilaniu):
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa  Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18 
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11

 13 – 14 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 13 stycznia do godz. 13:00 14 stycznia

 14 stycznia (przerwa w zasilaniu): 
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11
 – w godz. 7.30 – 9.00 budynek D-20

 15 – 16 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 16:00 15 stycznia do godz. 11:00 16 stycznia

 16 stycznia (przerwa w zasilaniu)
 w godz. 20.00 – 21.00 budynek D-20

 16 – 17 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 16 stycznia do godz. 11:00 17 stycznia

 17 stycznia (przerwa w zasilaniu
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11.

Ponadto, celem obniżenia zużycia energii, w dniach 8 – 16 stycznia wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury uczelni:

 zostanie wyłączonych część dźwigów osobowych (B-1 – 1 dźwig; B-4 – 2; C-13 – 3; D-20 – 2; C-5 – 1; C-7 – 1; Bibliotech – 2; SKS – 1)
 zostaną wyłączone elektryczne kurtyny powietrzne przy wejściach do obiektów
 w godzinach szczytu od 9.00 do 15.00 mogą wystąpić częściowe wyłączenia wentylacji mechanicznej w budynkach B-1, B-4, C-13, C-18 (SKS), D-20 i D-21 (Bibliotech).

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 27 listopada 2013, o godz. 13:15, w sali 316, bud. B-1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Macieja PANKA

na temat: "Właściwości dynamiczne kości długich. Badania, modele, identyfikacja"

Promotor:

prof. dr hab. inż. Maciej KULISIEWICZ

Recenzenci:

1. dr hab. inż. Celina PEZOWICZ, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

2. prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud.A-1) we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.  

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 maja 2013 (środa) o godz. 11:15 we Wrocławiu przy ul.Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Beaty ŁĘTKOWSKIEJ

na temat: "Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane własności stali gatunku B27 oraz 28MCB5"

Promotor:

dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Jerzy NOWACKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2. dr hab. inż. Kazimierz GRANAT, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1 we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok. 3.5.1, bud. B-4 przy ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr

Energy Harvesting and Storage Europe 2013

main22171

Na odbywającej się w Berlinie Konferencji i Targach Energy Harvesting and Storage (17-18 kwietnia 2013) Zdobyliśmy nagrodę Best Poster Award za pracę Solid State Magnetic Phenomena and their Power Conditioners for Low Power Electronics poświęconą wykorzystaniu zjawiska magnetostrykcji do odzysku energii potrzebnej do zasilania urządzeń elektronicznych małej mocy.

Dr. Danielowi Lewandowskiemu i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Kreatorzy Innowacji

Dział Badań Naukowych zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją swoich badań pn. „Kreatorzy Innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikowalności kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Zgłoszenia dostępne na stronie projektu: www.kreatorzy.inbit.pl przyjmowane są listownie bądź osobiście (ul, Tęczowa 7, 53-601 Wrocław) do 30.03.2013 r. Ilość miejsc ograniczona (tylko 17 miejsc).
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie projektu lub pod nr tel. 71 717 11 19. Osoba do kontaktu – Asystent Regionalny Dorota Anna Kowalska: dorota.kowalska@inbit.pl

Zaproszenie

Na podstawie informacji z Działu Nauki.

 

Otwarcie budynku B1

Oficjalnie otwarcie przebudowanego gmachu B1, zaplanowano na czwartek, 14 marca na godz. 11.00 przy ul. Smoluchowskiego 25. Koszt projektu „Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2”, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wyniósł ponad 44 mln zł.

>Więcej informacji o samym projekcie może znaleźć na stronie: http://www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/projekt_B1,1011.dhtml.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 marca 2013, (środa), o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorza LESIUKA

na temat:

"Degradacja mechaniczna i strukturalna XIX-wiecznych stali zgrzewnych"

Promotor:

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

2. dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

3. prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI, prof. zw. – Politechnika Wrocławska

  Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, bud.A-1) we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok. 3.5.1, bud B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

Podsumowanie roku 2012 na Politechnice Wrocławskiej

Po raz kolejny ukazało się podsumowanie roku na Politechnice Wrocławskiej.

W roku 2012 Politechnika Wrocławska zdobyła liczne wyróżnienia oraz uplasowała się na wysokich miejscach w prestiżowych rankingach. Ponadto rok 2012 obfitował w wyróżnienia dla pracowników uczelni oraz niezwykłe odkrycia naukowe, prezentujemy niektóre z nich.

Trzy kierunki studiów Politechniki Wrocławskiej znalazły się na liście 28 najlepszych kierunków w Polsce wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie przyznano: Wydziałowi Chemicznemu (Technologia Chemiczna), Wydziałowi Budownictwa Lądowego i Wodnego (Budownictwo) oraz Wydziałowi Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Elektronika i Telekomunikacja).

Więcej na stronie WWW.