PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 27 listopada 2013, o godz. 13:15, w sali 316, bud. B-1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Macieja PANKA

na temat: "Właściwości dynamiczne kości długich. Badania, modele, identyfikacja"

Promotor:

prof. dr hab. inż. Maciej KULISIEWICZ

Recenzenci:

1. dr hab. inż. Celina PEZOWICZ, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

2. prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud.A-1) we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.  

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr