Nowy serwer WWW Politechniki Wrocławskiej i Wydziału

pwr_stronaTuż przed Świętami, Politechnika Wrocławska zaprezentowała nowe serwery WWW uczelni oraz wszystkich Wydziałów, w tym i Wydziału Mechanicznego.

Serwery witają nas nową szatą graficzną i zupełnie nową organizacją. Ciekawe na ile żywiej będą teraz redagowane oraz czy oglądając te serwisy będzie można domyślić się przebogatego życia naukowego, dydaktycznego oraz studenckiego, które na Politechnice się odbywa?

Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 02 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka BOMBY i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA, prof. nadzw. PWr. (głosowanie tajne).
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Figurskiej prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
 3. Dyskusja nad programem IPS – referują: dr inż. Grzegorz Pękalski. doc. oraz dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 02 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka BOMBY i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA, prof. nadzw. PWr. (głosowanie tajne).
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Figurskiej prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
 3. Dyskusja nad programem IPS – referują: dr inż. Grzegorz Pękalski. doc. oraz dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Platforma obsługi nauki PLATON

W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uruchamiany jest program Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych

W ramach programu planowane jest uruchomienie następujących usług dostępnych dla środowiska akademickiego:

 • Usługi wideokonferencji: realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia. 
 • Usługi eduroam: prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej. 
 • Usługi kampusowe: zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi. 
 • Usługi powszechnej archiwizacji: udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych. 
 • Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.
Więcej informacji na stronach WWW projektu.

WCSS – licencje ANSYS/FLUENT/CFD

logo_wcssWCSS zakupi w ramach licencji krajowej roczne licencje:

 • ANSYS Academic Research CFD – 2 procesy
 • ANSYS Academic Research HPC – 4 procesy

Licencje te zostaną udostępnione środowisku naukowemu do nieodpłatnego wykorzystania na ogólnych zasadach, tzn. wymagane jest publikowanie wyników z informacją o pomocy WCSS.

Do tej pory, aby skorzystać z zasobów należało wystąpić o „grant obliczeniowy” w WCSS. Rozliczenie grantu polegało na przedstawieniu publikacji w których wykorzystano oprogramowanie zawierających odpowiednie adnotacje („Pblikacja została (częściowo) zrealizowana z wykorzystaniem grantu WCSS).

Przypominam również, że mamy dostęp do jednej „własnej” licencji systemu Ansys.