Badania elektrochemiczne w metaloznawstwie. Charakterystyka i możliwości badawcze potencjostatu …

09 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1 

odbędzie się Seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

dr inż. Marzena PODREZ-RADZISZEWSKA

wygłosi referat pt.

"BADANIA ELEKTROCHEMICZNE W METALOZNAWSTWIE.

CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

POTENCJOSTATU Z MODUŁEM IMPEDANCJI"