Likwidacja instytutu

Zarządzenie wewnętrzne 62/2014 przekształciło instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1) w wydziałową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/K10) oraz zlikwidowało Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

Na mocy zarządzenia dotychczasowe wydzielone mienie katedry instytutowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej staje się wydzielonym mieniem katedry wydziałowej, a pozostałe mienie Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej staje się mieniem Wydziału Mechanicznego. Dotychczasowi Pracownicy katedry instytutowej stają się pracownikami katedry wydziałowej.

Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek

W dniu 30 kwietnia odszedł od nas

Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w latach 1963-2004.

Zastępca dyrektora Instytutu w latach 1981-1984.

Wybitny nauczyciel akademicki z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, przyjaciel i nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Posiedzenie Rady Instytutu

W dniu 29 stycznia 2014 (środa) o godz. 1315 w sali 117, B-1 odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Frątczaka – referuje: dr inż. Wojciech Myszka, Głosowanie tajne – głosują uprawnieni.

3. Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Frątczaka, wyznaczenie Recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich – referuje: dr inż. Wojciech Myszka, Głosowanie tajne – głosują uprawnieni.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscyplinyMechanika z Instytutu na Wydział z dniem 01.07.2014.

5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych – referuje: dr inż. Maciej :Lachowicz

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr


 

Publiczna obrona rozrawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 15 stycznia 2014 (środa) o godz. 13:15  we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 27, w sali 316, bud. B-1,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Krzysztofa PATRALSKIEGO

na temat „Model pracy zastawki aortalnej w ujęciu mechaniki ośrodka ciągłego”

Promotor:

prof. dr hab. inż. Piotr KONDERLA – Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI, czł. koresp.PAN Uniwersytet Zielonogórski
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Politechnika Śląska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr

Zmiany organizacyjne w Instytucie

Zarządzenie Wewnętrzne Rektora numer 102/2013 z dnia 31 grudnia 2013 (opublikowane 3 stycznia 2014) dokonało zmian w strukturze wewnętrznej Instytutu:

  1. Przestał istnieć Zakład  Materiałoznawstwa, a jego pracownicy stali się pracownikami wydziałowej Katedry Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa.
  2. Pozostałe dwa zakłady (Mechaniki Układów Ciągłych i Mechaniki Układów Dyskretnych) zostały przekształcone w instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1).

MODERNIZACJA SIECI ZASILAJĄCEJ – UTRUDNIENIA W KAMPUSIE

W związku z trwającą modernizacją sieci zasilającej teren kampusu głównego PWr. informujemy o planowanych przerwach w zasilaniu obiektów uczelni oraz w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych (w szczególności: systemów finansowo-kadrowych, Jednolitego Systemu Obsługi Studentów, Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, łączności telefonicznej, publicznej sieci Internet):

 7 – 8 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
od godz. 19:00 7 stycznia do godz. 10:00 8 stycznia

 8 stycznia (przerwa w zasilaniu):
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa  Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18 
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11

 13 – 14 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 13 stycznia do godz. 13:00 14 stycznia

 14 stycznia (przerwa w zasilaniu): 
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11
 – w godz. 7.30 – 9.00 budynek D-20

 15 – 16 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 16:00 15 stycznia do godz. 11:00 16 stycznia

 16 stycznia (przerwa w zasilaniu)
 w godz. 20.00 – 21.00 budynek D-20

 16 – 17 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 16 stycznia do godz. 11:00 17 stycznia

 17 stycznia (przerwa w zasilaniu
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11.

Ponadto, celem obniżenia zużycia energii, w dniach 8 – 16 stycznia wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury uczelni:

 zostanie wyłączonych część dźwigów osobowych (B-1 – 1 dźwig; B-4 – 2; C-13 – 3; D-20 – 2; C-5 – 1; C-7 – 1; Bibliotech – 2; SKS – 1)
 zostaną wyłączone elektryczne kurtyny powietrzne przy wejściach do obiektów
 w godzinach szczytu od 9.00 do 15.00 mogą wystąpić częściowe wyłączenia wentylacji mechanicznej w budynkach B-1, B-4, C-13, C-18 (SKS), D-20 i D-21 (Bibliotech).

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 27 listopada 2013, o godz. 13:15, w sali 316, bud. B-1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Macieja PANKA

na temat: "Właściwości dynamiczne kości długich. Badania, modele, identyfikacja"

Promotor:

prof. dr hab. inż. Maciej KULISIEWICZ

Recenzenci:

1. dr hab. inż. Celina PEZOWICZ, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

2. prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud.A-1) we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.  

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr