Seminaria

W Instytucie działają trzy seminaria naukowe:

  1. Dynamiki – dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. ndzw. PWr.
  2. Materiałoznawstwa – dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. ndzw. PWr.
  3. Inżynierii Materiałowej – dr hab. inż. Krzysztof MARUSZEWSKI, prof. ndzw. PWr.

Program ich spotkań znaleźć można na osobnej stronie.