Charakterystyka możliwości badawczych

  1. Badania topografii powierzchni preparatów w elektronowych mikroskopach skaningowych oraz metodą replik w elektronowych mikroskopach transmisyjnych.
  2. Analiza strukturalna materiałów (badania dyfrakcyjne oraz badania defektów struktury) za pomocą elektronowego mikroskopu transmisyjnego.
  3. Określanie składu preparatów w mikroobszarach metodą mikroanalizy rentgenowskiej.

Laboratorium prowadzi prace dla Politechniki, pozostałych wyższych uczelni Wrocławia oraz wszystkich innych zainteresowanych tymi usługami podmiotów.