Posiedzenie Rady Instytutu

W dniu 29 stycznia 2014 (środa) o godz. 1315 w sali 117, B-1 odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Frątczaka – referuje: dr inż. Wojciech Myszka, Głosowanie tajne – głosują uprawnieni.

3. Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Frątczaka, wyznaczenie Recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich – referuje: dr inż. Wojciech Myszka, Głosowanie tajne – głosują uprawnieni.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscyplinyMechanika z Instytutu na Wydział z dniem 01.07.2014.

5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych – referuje: dr inż. Maciej :Lachowicz

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr