Technologie Recyklingu Tworzyw Sztucznych

Clipboard02Clipboard03

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów

www.recykling.pwr.wroc.pl

Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów utworzone decyzją Unii Europejskiej w 2003 r. jako wiodący ośrodek recyklingu w Europie Centralnej i Wschodniej współpracujący z Virtual European Recycling Center, Hiszpania, APME Bruksela, PETCORE Bruksela, koordynator Międzynarodowej Sieci Recyklingu Materiałów 3RNET, partner merytoryczny periodyku „Recykling Review”. W związku z istniejącymi problemami w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych organizujemy we Wrocławiu w dniach 19-20 lutego 2004 r. seminarium:

Technologie Recyklingu Tworzyw Sztucznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: inżynierów, naukowców, studentów, firmy zajmujące się utylizacją odpadów oraz przedstawicieli urzędów administracji państwowej i samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Cel szkolenia

Upowszechnienie informacji na temat recyklingu tworzyw sztucznych, stosowanych już oraz nowych technologii recyklingu, problemów technologicznych oraz obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych, praktyki ich wykonania oraz istniejących problemów.

Program Seminarium

Zostaną wygłoszone referaty dotyczące problemu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, m. in.

 • Przegląd technologii recyklingu TS stosowanych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej
 • Recykling mechaniczny tworzyw sztucznych
 • Recykling chemiczny odpadów
 • Recykling tworzyw sztucznych do paliw
 • Odzysk energii z odpadów TS
 • Zmiany właściwości użytkowych materiałów po recyklingu
 • Uszlachetnianie odpadów z tworzyw sztucznych
 • Kompatybilizacja w procesach recyklingu
 • Recykling folii wielowarstwowych

Prezentowane będą własne metody i wyniki badań, pomysły i refleksje. Tradycyjnie odbędzie się dyskusja nad referatami. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie tematów własnych wystąpień, referatów i prezentacji.

Przewidywana jest prezentacja praktyczna edukacyjnej linii recyklingu tworzyw sztucznych.

Seminarium

Technologie Recyklingu Tworzyw Sztucznych

stanowi drugie z cyklu czterech szkoleń. Pierwsze odbyło się w dniach 2-3.10.2003 na temat legislacji zagospodarowania odpadów, a kolejne dotyczyć będą odpowiednio: recyklingu pojazdów samochodowych oraz recyklingu elektroniki.

Uczestnictwo we wszystkich etapach szkolenia będzie podstawą do uzyskania Certyfikatu Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów. Przewidujemy możliwość zorganizowania seminarium uzupełniającego dla wszystkich chętnych, którzy nie uczestniczyli w I seminarium.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 31.01.2004 r. na adres
Smoluchowskiego 25
50-370 Wrocław
Tel: (+48) 71 3206216 i 3202765
Fax: (+48) 71 3211235

Wpłaty prosimy uiszczać na konto Politechniki Wrocławskiej:
Bank Zachodni WBK S.A.
2 Oddział Wrocław
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
nr zlecenia: 416069 / I-19

Koszt uczestnictwa – 390 zł obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację (Opłata dla uczestników I Seminarium wynosi 340 zł)

Komitet Organizacyjny Seminarium
 • dr hab. inż. Marek Kozłowski
 • dr inż. Anna Kozłowska
 • mgr Grażyna Kończal
 • mgr inż. Olga Bobilak
 • mgr inż. Inga Połeć