Przerwy w zasilaniu kampusu glównego

Dział Infrastruktury Technicznej informuje, że w związku z pracami na sieci elektroenergetycznej uczelni w dniach 5 i 6 stycznia nastąpią przerwy w zasilaniu Kampusu Głównego.W sobotę 5 stycznia w godzinach 1:30–6:00 – na okres od kilku do 30 minut – pozbawione zasilania będą  budynki A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki; D-2, D-3, H-4, C-5 i C-15;  C-7, C-8, C-14, C-13;  od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-20, D-1, C-11 

W niedzielę 6 stycznia przerwy w zasilaniu, w podobnej kolejności, planowane są od godziny 18:00 do 21:00, również na okres od kilku do 30 minut.Dokładne godziny przełączeń zależą od zakończenia robót i uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A.

Zalecane jest wyłączenie oraz nie uruchamianie w tych dniach urządzeń, których praca nie jest konieczna lub można ją zaplanować w innym terminie.

Z powodu planowanych wyłączeń w terminie  4 stycznia, godz. 17 (piątek) do 7 stycznia (poniedziałek) niedostępne będą usługi świadczone przez Informatyzację Uczelni:

 • System Obsługi Studentów
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • Systemy finansowo-księgowe
 • usługi sieciowe (sieć Intranet, VPN)
 • System zakupów i obiegu dokumentów 

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2012 (czwartek), o godz. 13:15 we Wrocławiu przy. ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Pawła GĄSIORA

na temat: "METODA MONITOROWANIA WYSOKOCIŚNIENIOWYCH ZBIORNIKÓW KOMPOZYTOWYCH NA PALIWA GAZOWE Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ CZUJNIKAMI ŚWIATŁOWODOWYMI"

Promotor:

dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Małgorzata KUJAWIŃSKA, prof. zw. – Politechnika Warszawska

2. prof. dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL, prof. zw. – Politechnika Śląska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud. A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego  (pok.3.5.1, bud. B-4), ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr

 

Ogłoszenie o konkursie SYMFONIA 1 na finansowanie projektów badawczych

Uprzejmie zawiadamiamy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił nabór do 1 konkurs w ramach Programu SYMFONIA 1.

Przedmiotem konkursu są międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, mających imponujący dorobek naukowy i prowadzących najwyższej jakości badania, których tematyka oscyluje między różnymi dziedzinami nauki, prowadząc do spektakularnych odkryć i otwierając tym samym zupełnie nowe perspektyw w nauce.
Tematyka międzydziedzinowego projektu badawczego powinna łączyć przynajmniej 2 spośród wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS);
 • Nauki Ścisłe i Techniczne (ST);
 • Nauki o Życiu (NZ).

Adresatem konkursu jest jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że e dniu 28 listopada 2012, o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marcina TERELAKA

na temat: :OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY DWÓCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

Promotor:

dr hab. inż. Andrzej KAŹMIERCZAK, prof. nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO – Politechnika Opolska

 dr hab. inż. Jerzy DETYNA, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.343, bud. A-1) we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok. 3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr

Naukowe wydawanie pieniędzy

Polityka w artykule Naukowe wydawanie pieniędzy odniosła się do uwag Najwyższej Izby Kontroli na temat wykorzystania przyznanych środków:

Państwo źle wydaje pieniądze na naukę – to główna konkluzja najnowszego raportu NIK. Większość środków przeznaczana jest na liczne, lecz niewielkie projekty badawcze, których efekty naukowe są zwykle mizerne i nie przynoszą gospodarce oczekiwanych korzyści. Resort nauki nie wie, jaka jest prawdziwa pozycja naukowa jednostek, których projekty finansuje. Ministerialny system oceny ani nie odzwierciedla ich rzeczywistych osiągnięć, ani pozycji w świecie. W porównaniu z innymi krajami w Polsce nakłady na badania naukowe i prace wdrożeniowe (B+R) są mniej niż skromne, chociaż urosły z 5,57 mld zł w 2005 r. do 10,42 mld zł w 2010 r.

Całość dostępna na stronach tygodnika. 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 października 2012 o godz. 13:15 przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Bartkowiak-Jowsa

na temat: "Doświadczalna analiza polimerowych materiałów biodegradowalnych na implanty naczyniowe"

Promotorzy: 1. prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI, czł. koresp. PAN

Politechnika Wrocławska

2. prof. dr hab. inż. Jan CHŁOPEK

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Recenzenci: 1. prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR – PAN, Kraków

2. prof. dr hab. inż. Marek RYBACZUK – Politechnika Wroławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego, pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr

 

 

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PRACOWNICY I DOKTORANCI I-19

 W związku z potrzebą wykonania końcowych prac posadzkowych w dniach od 27.09.2012 (czwartek) do 30.09.2012 (niedziela) budynek B-1 będzie wyłączony z użytkowania. Obowiązuje zakaz wstępu do budynku.

Incydentalne wejście będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem budowy za pośrednictwem dr Mariusza Hasiaka, tel. 71 320 34 96 lub mariusz.hasiak@pwr.wroc.pl

z poważaniem

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw.PWr


Studentka Wydziału Mechanicznego wyróżniona w konkursie

katarzynadabek.resizedPani inż. Katarzyna Dąbek została wyróżniona w III edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki konkursu „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie“.
Katarzyna Dąbek jest studentką elitarnej grupy IPS (Indywidualnego Programu Studiów, elitarnej formy studiowania prowadzonej od wielu lat na Wydziale Mechanicznym). Studiuje obecnie Zarządzanie i Inżynierię Produkcji oraz Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi badania nad nowoczesnymi materiałami, jest współautorką zgłoszenia patentowego, które ma chronić technologię produkcji antybakteryjnych i antygrzybicznych materiałów powłokowych. Jej opiekunem jest dr Marek Jasiorski z Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

image2

 

Fałszywe listy w poczcie elektronicznej!

W związku z tym, że w ostatnim okresie pojawiło się mnóstwo fałszywych mail’i zawierających prośbę o podanie informacji o koncie przypominamy, że administrator systemu pocztowego:

 • posiada informacje o koncie;
 • hasło do konta użytkownika nie jest mu NIGDY potrzebne i nie prosi o nie.

Podanie hasła do konta pocztowego może spowodować że:

 • ktoś podszyje się pod właściciela i roześle fałszywe/obraźliwe mail’e;
 • z tego konta rozsyłany zostanie SPAM w wielkiej ilości.

Prosimy zapoznać się z infromacjami na stronie "Bezpieczne używanie poczty poczty elektronicznej"

Imprezka!

Marzena i Maciej Lachowicz serdecznie zapraszają Pracowników Instytutu I-19 oraz Przyjaciół na słodki poczęstunek w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Zapraszamy w dniu 27 kwietnia do sali 204 B1 od godziny 10.00.

img_0242_crop.resized