Relacja z targów JEC Composites Show

W dniach 27-29.03.2012, w Paryżu odbyły się największe na świecie targi kompozytów pod nazwą JEC Composites Show (www.jeccomposites.com/events/jec-europe-2012). Wystawę odwiedziło około 30000 zwiedzających.

Około 1200 wystawców (liczba stoisk) z całego świata prezentowało swoje technologie, materiały i możliwości wytwarzania materiałów kompozytowych. Wystawcy chętnie łączyli się w pawilony narodowe czy regionalne: niemiecki (Bawaria, Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia), francuski (Akwitania, Charente-Maritime, Pays de la Loire, Pikardia) kanadyjski, chiński, czeski, węgierski, brytyjski, indyjski, włoski, malezyjski, marokański, amerykański itd. Takie zorganizowanie się regionów i państw pozwoliło na redukcję kosztów stoisk oraz staranie się o dofinansowanie publiczne na promocję innowacji regionu lub kraju.

 

Następne targi JEC w Paryżu odbędą się w dniach 12–14.03.2013 r., ale zanim do nich dojdzie, jeszcze czeka nas JEC Asia w Singapurze (26–28.06.2012 r.) i JEC America w Bostonie (7–9.11. r.).

Poniżej kilka zdjęć z targów. Przygotowaliśmy również obszerną galerią oraz prezentację.

 

Wesołych Świąt

Wielce Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom związanym z Instytutem Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej moje najlepsze i najszczersze życzenia. Życzę Państwu spokojnych, rodzinnych i pogodnych dni. Życzę spotkania z zasobnym „zającem”, który oprócz prezentu obdarzy Państwa gigantycznym spokojem i cierpliwością umożliwiającą pracę w warunkach przebudowy naszej pracowniczej siedziby.

Z wyrazami szacunku i przyjaźni.
Grzegorz Pękalski

kartka3_2012

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu

28 marca 2012 (środa), o godz. 10:30

we Wrocławiu przy ul. Łukasiewicza 5, w sali 2.41, bud. B-4,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Małgorzaty RUTKOWSKIEJ-GORCZYCY

na temat:

"Wpływ dodatku fazy nanodiamentowej na wybrane właściwości kompozytowych powłok niklowych nanoszonych metoda detonacyjną"

Promotor:

dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw.Pwr.

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej BARBACKI  – Politechnika Poznańska

 dr hab. inż. Andrzej AMBROZIAK, prof. nadzw. PWr. – Politechnika Wrocławska

Z treścia rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspianskiego 27 oraz wBibliotece Wydziału Mechanicznego, ul. Łukasiewicza 5, pok.3.5.1, bud. B-4  

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

 

Seminarium dotyczące mikroskopii elektronowej

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Dudzińskiego oraz firmy LABSOFT/FEI zapraszam na seminarium dotyczące mikroskopii elektronowej. Planowana tematyka seminarium swoim zakresem obejmie najnowsze rozwiązania oraz osiągnięcia w dziedzinie mikroskopii elektronowej – zarówno w zakresie aplikacji materiałoznawczych jak i biologicznych.

 

Seminarium odbędzie się
 w dniu 9 marca 2012 roku (piątek) w godzinach od 10.00 do 15.00,
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

przy ul. Łukasiewicza 5 (budynek B4) sala 2.41.

 

W trakcie posiedzenia wykłady wygłoszą specjaliści:

  • Steve Reyntjens – mikroskopy SEM oraz DualBeam (material science & life science)

  • Dominique Delille – mikroskopy TEM (material science)

  • Wim Busing – mikroskopy TEM (life science)

 Sesje teoretyczne połączone będą z praktycznym pokazem mikroskopu skaningowego nowej generacji

Phenom G2 Pro.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: malgorzata.rutkowska-gorczyca@pwr.wroc.pl

Z poważaniem

 

mgr inż. Małgorzata Rutkowska-Gorczyca

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Uprzejmie proszę wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych o maksymalne ograniczenie swojego pobytu w pomieszczeniach budynku B-1 (zajęcia dydaktyczne w sali 110 i 112, konsultacje, pobranie próbek do zajęć z materiałoznawstwa). Proszę także o zawieszenie odbywania seminariów. W najbliższym czasie zostanie otwarte wejście od strony ul. Smoluchowskiego i udostępniona część budynku do szklanych drzwi. Ze względu na prace w południowej części budynku proszę o intensywne działania Koleżanki i Kolegów zajmujących pomieszczenia 120 zmierzające do przeniesienia się do p.201. Zamierzam także czasowo przenieść prof. M. Kulisiewicza, prof. M. Szatę i prof. S. Piesiaka oraz (być może) Osoby zajmujące kolejne pomieszczenia na parterze za pokojem zajmowanym przez prof. M. Szatę do sali 201a. Sala 201b – musi być w ciągu 3 tygodni udostępniona jako sala laboratoryjna.

Informuję także, że zgodnie z poleceniem Kanclerza Politechniki Wrocławskiej na portierni bud. B-1 zostanie wyłożona nowa lista (bardzo ograniczona), lista pracowników Instututu upoważnionych do przebywania na terenie budynku.

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Pękalski, doc. 

OGŁOSZENIE

PT PRACOWNICY I-19

ZAPRASZAM CZŁONKÓW PKZP NA ZEBRANIE WYBORCZE

NA KADENCJĘ 2012 – 2016

CELEM ZEBRANIA JEST WYBÓR 2 DELEGATÓW NA ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PKZP W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 28 LUTEGO 2012 (wtorek), w sali 2.41, w bud. B-4

I TERMIN ZEBRANIA GODZ. 13:15

II TERMIN ZEBRANIA GODZ. 13:30

 

 

Apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce

Szeroki dostęp do wiedzy jest kluczowym elementem warunkującym rozwój współczesnych społeczeństw i ich miejsce w układzie globalnym. Szczególnie w nauce, dostęp do opublikowanych wyników zrealizowanych badań ma podstawowe znaczenie dla tempa dalszego rozwoju danej dziedziny.

Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń. Na całym świecie instytucje finansujące badania wprowadzają w ostatnich latach tzw. mandat otwarty – wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne w sieci Internet. […]

Całość apelu można przeczytać można pod adresem http://otwartymandat.pl/

Prof. Wiszniewski: Leczmy nasze uczelnie. I to szybko

Bardzo ciekawa rozmowa z prof. Wiszniewskim O kondycji wrocławskich uczelni, rankingach i pieniądzach z prof. Andrzejem Wiszniewskim, byłym ministrem nauki, rozmawia Hanna Wieczorek

 

Wrocławskie uczelnie nie najlepiej wypadają w rankingach…
– To, delikatnie mówiąc, powiedziane przez kwiatek. Moim zdaniem wypadają źle! Oczywiście, można by tu dodać, jako pewną okoliczność łagodzącą, że żadna polska uczelnia nie wypada dobrze w międzynarodowych zestawieniach. Ranking, o którym pisała "Gazeta Wrocławska", dotyczący obecności uczelni w internecie, jest niedobry, ale nie jest aż tak zły. Bowiem na ponad 20 tysięcy sprawdzanych uczelni Politechnika Wrocławska znalazła się bodaj na tysięcznym. Można więc powiedzieć, że mieści się w górnych pięciu procentach najlepszych uczelni.

Więcej na stronach Gazety Wrocławskiej.