Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii — Wyposażenie

W skład wyposażenia Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT wchodzą następujące urządzenia:

 • System do pomiaru porowatości ASAP 2020 firmy Micromeritics (w pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej metodą Brunauera-Emmetta-Tellera i Langmuira oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów, w tym mikroporów.
 • Porozymetr rtęciowy AutoPore IV firmy Micromeritics (układ do wyznaczania m.in. całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów, porowatości procentowej, gęstości, własności transportowych, krętości porów, ściśliwości i innych)
 • Proszkowy dyfraktometr rentgenowski Ultima IV firmy Rigaku (analizy struktury substancji krystalicznych na podstawie ich widm dyfrakcyjnych)
 • Wysoko rozdzielczy spektrometr Ramana z FTIR LabRam HR800 firmy Horiba Jobin Yvon (pomiar i analiza nieelestycznego rozpraszania fotonów tj. promieniowania rozproszenia Ramana)
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) S-3400N firmy Hitachi (mikroskop wykorzystujący wiązkę elektronową do badań badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali) z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS.
 • Mikroskop sił atomowych (AFM) XE-100 firmy Park Systems (mikroskop umożliwiający uzyskanie topografii powierzchni z atomową zdolnością rozdzielczą dzięki wykorzystaniu międzyatomowych sił oddziaływań)
 • Dwuwiązkowy spektrofotometr absorpcyjny UV/VIS Evolution 100 firmy Thermo (spektrofotometr służący do badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w nadfiolecie i zakresie widzialnym widma)
 • Spektrofotometr emisyjny z układem do pomiarów czasów życia FluoroMax-4 firmy Horiba Jobin Yvon (spektrofotometr pozwalającym na rejestrację i analizę widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek)
 • Spektrofluorymetr z mikroskopem konfokalnym Fluorolog-3 firmy Horiba Jobin Yvon (modułowy spektrofotometr pozwalającym na rejestrację i analizę widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek)
 • Generator gazów firmy Horiba
 • Miernik LCR firmy Agilent Technologies