Aparatura specjalistyczna

  • Mikroskopy elektronowe transmisyjne EM301-PHILIPS i TESLA BS 540;
  • mikroskopy elektronowe skaningowy JEOL JMS-5800LV i SC-180 CAMBRIDGE wraz z systemem do mikroanalizy rentgenowskiej;
  • mikroanalizator widma rentgenowskiego EDS-ISIS 300-OXFORD;
  • system komputerowego przetwarzania obrazu;
  • kompletne stanowisko do badań korozyjnych;
  • dyfraktometry rentgenowskie HZG-4, URD-6;
  • piec próżniowy firmy SECO-WARWICK;
  • urządzenie do określania odporności na ścieranie TESTER T-07;
  • napylarki próżniowe E306 firmy EDWARDS i HBA1 firmy ZEISS.