Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii — Charakterystyka

Celem Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT jest prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych w szerokim zakresie pomiarowym dla różnych grup materiałów takich jak materiały metalograficzne, materiały biologiczne, związki chemiczne i inne. Doskonałe parametry techniczne urządzeń umożliwiają obserwację i identyfikację obiektów w skali nano. Zlokalizowanie aparatury naukowo-badawczej w jednym miejscu pozwala na kompleksową analizę badanych materiałów oraz integrację kadr naukowych. Pracownicy Laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie badawcze w przeprowadzaniu pomiarów i gwarantują profesjonalną analizę otrzymanych wyników. Współpraca naukowa z takimi ośrodkami i instytutami naukowymi Wrocławia jak Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski i innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi gwarantuje rozwój naszych kadr oraz zapewnia im dostęp do najnowszych technologii wytwarzania różnych rodzajów nowych funkcjonalnych materiałów. Jednym z głównych celów Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT jest zwiększenie skali zleceń z gospodarki oraz innych jednostek naukowo-badawczych oraz umożliwienie nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Laboratorium stawia sobie również za cel wykonywanie pomiarów i analiz na najwyższym poziomie co w przyszłości będzie podstawą do utworzenie wzorcowej jednostki z zakresu nanotechnologii. Zapraszani gości z ośrodków krajowych i zagranicznych będą prezentować nowe osiągnięcia w badaniach nad grupami nowych materiałów oraz przeprowadzać wykłady i szkolenia z możliwości rozszerzania badań z wykorzystaniem istniejącej aparatury. Przewiduje się także, że w Laboratorium realizowane będą również prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT umiejscowione zostało w pomieszczeniach Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Krasińskiego 13a we Wrocławiu. Doskonała lokalizacja w centrum miasta sprawia, że Laboratorium jest łatwo dostępne. W skład Laboratorium, oprócz pomieszczeń, w których zlokalizowana została aparatura naukowo-badawcza wchodzi również laboratorium chemiczne oraz sala seminaryjna, w której istnieje możliwość prowadzenia wykładów i spotkań naukowych. Laboratorium posiada doskonałe zaplecze informatyczne i zapewnia łączność internetową na najwyższym poziomie.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii będą uaktualniane i zamieszczane na stronie internetowej: www.sgml.pwr.wroc.pl.