Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę 13 grudnia 2006r. o godz. 13:15, w sali 117, B-1 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

Porządek posiedzenia:

  1. Powiadomienie o zmianach personalnych w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej – referuje: prof. dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

30 listopada 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

W dziedzinie  Nauki Techniczne nominację odebrał dr hab. inż. Maciej Wacław Kulisiewicz, kierownik Zakładu Mechaniki Ośrodków dyskretnych.

Na naszych stronach znajduje się krótka fotorelacja z tej uroczystości.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista nominowanych znajduje się na stronach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego

V edycja konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach.

Dział Infrastruktury Badawczej informuje, iż Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w porozumieniu z Komisją Senacką, ogłosił piątą edycję konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach. Zgodnie z przyjętą zasadą każdy wydział może jeden raz w kadencji 2005-2008, z jednym projektem aplikować o środki finansowe na utworzenie lub rozbudowę jednego laboratorium wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach. W przypadku laboratoriów wdrażających systemy jakości istotne jest, aby utrzymanie takich laboratoriów odbywało się na zasadach samofinansowania lub też ze środków poszczególnych wydziałów i ze współpracy z gospodarką.

Wnioski prosimy składać w Dziale Infrastruktury Badawczej pok. 342, bud. A-1 do dnia 31 grudnia 2006 r.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 15 lutego 2007 r.

8th Mechanics Colloquium

BSSW sobotę, 9 grudnia odbyło się kolejne, dziewiąte już, spotkanie mechaników z Czech, Dolnego Śląska i Saksonii — Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium.

Tym razem byliśmy w Pradze w Laboratorium Mechatroniki Politechniki Praskiej.

mechlablogoZainteresowani powinni zarejestrować się do 4 grudnia. Więcej informacji (w tym program) na naszych stronach.

Kolejne spotkanie planowane jest na wiosnę (w maju?) 2008 we Freibergu, Niemcy.