Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych stosowanych na implanty

Zespół Materiałoznawstwa IMiMT zaprasza na Seminarium,
które odbedzie się 22 listopada 2006 (środa) o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1
mgr inż. Marian DZIATKIEWICZ
wygłosi referat nt.
"Kształtowanie mikrostrukrury materiałów
metalicznych stosowanych na implantach"