Obraz fizyczny procesu zmęczenia

22 listopda 2006 (środa), o godz. 11:15 w sali 316 , bud. B-1
odbedzie sie Seminarium Dynamiki, na którym
mgr inż. Krzysztof JUNIK
wygłosi referat nt.
"OBRAZ FIZYCZNY PROCESU ZMĘCZENIA"